Työstä syrjäyttävät rakenteet pitää purkaa

Taloussanomissa esitetään tärkeä kysymys: miten tuloeroja saadaan kavennettua. Köyhyystutkijoiden mukaan verotuksen progressiota pitää lisätä. Kulutusverot kohdistuvat ilkeimmin pienitulosiin, joten verotusta on muilla keinoin helpotettava alapäästä ja kiristettävä yläpäästä.

Pääomatulojen kiristäminen ja progressio pitää saada seuraavaan hallitusohjelmaan. Tämä on askel joka on otettava, jos tuloeroja halutaan kaventaa. Olen myös sitä mieltä, että pienet tulot on vapautettava veroista kokonaan. Alle tuhannen euron kuukaisutulojen pitäisi olla kokonaan verovapaita.

Taloussanomissa todetaan, että yksi keskeinen syy köyhyyden lisääntymiseen on työmarkkinoiden muuttuminen: enää ei kerta kaikkiaan ole sellaisia työpaikkoja, joissa pärjäisi vähäisellä tai kokonaan puuttuvalla koulutuksella. Juuri tästä syystä työpajat ovat yhteiskunnalle kullan arvoisia. Työpajoilta päästää useinmiten eteenpäin joko koulutukseen tai työhön.

Myös sosiaalista työllistymistä pitää kehittää. Suomen köyhyyspolitiikassa on se vika, että meillä ei ole riittävästi panostettu välityömarkkinoihin. Vaikka perustuslaissa sanotaan, että valtiovallan pitää tukea jokaisen oikeutta työhön, tosiasiassa tästä periaatteesta ollaan parin viime vuosikymmenen aikana erkaannuttu.

Tietoyhteiskunnassa työmarkkinoiden vaatimustaso on kasvanut. Siksi on tärkeää, että koulupudokkuutta saadaan vähennettyä ja mahdollisimman moni saa koulutuksen jolla myös työllistyy. Toisaalta samaan aikaan on myönnettävä, etteivät kaikki välttämättä pysty tekemään kokopäivätyötä. Työtä pitäisi jakaa niin, että sitä riittää kaikille ja kaikki pystyvät osallistumaan työhön kykyjensä ja jaksamisensa mukaan.

Yhteiskunnan on otettava vastuu osatyökykyisten työllistymisen tukemisesta. On varmasti edullisempaa maksaa palkkatukea työnantajalle, oli kyseessä sitten julkinen tai yksityinen työnantaja, kuin pitää osa kansalaisista syrjäytettyinä ja toimettomina. Jokaisella pitää olla oikeus paitsi osallisuuteen, myös tulotasonsa kohentamiseen työn avulla.

Työnteon on oltava kannattavaa – myös välityömarkkinoilla. Jotta tämä toteutuisi, on etuuksien ja pienten palkkatulojen yhdistämisestä tehtävä nykyistä helpompaa. Ketään ei saa rokottaa työnteosta niin, että pienet etuudet pienevät entisestään, ja kannattaa mieluummin jäädä kotiin kuin mennä töihin. Toiseksi, myös työkyvyttömyysetuuden ja osa-aikaisen työn yhdistäminen on oltava mahdollista ja kannattavaa.

Syrjäyttävät rakenteet pitää purkaa. Tässä tehtävässä Sata-komitea ei onnistunut. Tehtävä siirtyy seuraavalle hallitukselle ja on varmasti sen tehtävistä tärkein. Nelimiljoonaisella kansalla ei ole varaa kehitykseen, jossa yhä useampi putoaa kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.