Kirjoitukset

Yhtään nuorta ei saa päästää putoamaan

Suomen valtionvelka oli tammikuun lopussa vajaat 105 miljardia, ja tälle vuodelle arvioitu lainantarve oli 15,3 miljardia. Samaan aikaan Suomessa on noin 10 000 syrjäytymisriskissä olevaa perhettä, joiden palveluiden kustannukset ovat yli miljardin vuodessa. Lisäksi mielenterveyspalveluiden kustannuksiksi on arvioitu vuosittain n. 11 miljardia euroa. Pelkästään nämä kustannukset olisivat pienennettävissä, jopa kokonaan poistettavissa, jos ennaltaehkäiseviin palveluihin ja perheiden tukeen panostettaisiin riittävästi.

Me-säätiön mukaan Suomessa on 60 000 nuorta, jotka ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella. On järkyttävää, että jopa 20 000 lapsen ja nuoren arvioidaan olevan vakavassa ylisukupolvisessa syrjäytymisriskissä. Kyse on perheistä, joita ei ole kyetty auttamaan riittävästi aiemmin eikä meinata kyetä nytkään. Olemme pikkuhiljaa tottuneet siihen, että joukossamme on aina ihmisryhmä, joka ei pärjää. Se ei ole sivistysvaltion periaatteen mukaista eikä se ole missään tapauksessa oikein.

Syrjäytymiseen puuttuminen on kaikista tehokkainta ennaltaehkäisevästi. Se on tehokkainta paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti. Panostamalla lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä koulutukseen annamme yhdenvertaisemmat mahdollisuudet ja torjumme syrjäytymistä ennen kuin ihmiset ehtivät luisua yhteiskunnan kantavien rakenteiden ulkopuolelle. Syrjäytymisen ehkäiseminen vaatii konkreettisia toimia, ei vain juhlapuheita ja tavoitepapereita. Sipilän hallituksen toimeenpanemat massiiviset koulutusleikkaukset on peruttava.

Pienituloisten asemaa parannettava

Ensinnäkin ylisukupolvisen köyhyyden kierre on katkaistava. Kuluneella vaalikaudella ovat kokoomus, keskusta, perussuomalaiset ja sittemmin sininen tulevaisuus leikanneet vähävaraisilta, kun samaan aikaan on jaettu veronkevennyksiä hyvätuloisille. Kotona lastaan hoitavalle vanhemmalle maksettavaa pienintä peruspäivärahaa on korotettava, samoin työmarkkinatukea ja työttömän peruspäivärahaa niin ikään. Lisäksi lapsilisä on sidottava indeksiin ja sen yksinhuoltajakorotuksen tasoa parannettava. Opintotukea on korotettava kolmanneksella, jotta myös vähävaraisen perheen lapsi voi lähteä opiskelemaan. Pitkällä aikavälillä sosiaaliturvaa on uudistettava perustulon suuntaan, jotta putoaminen toimeentuloloukkuun saadaan estettyä ja osa-aikaista työskentelyä ja yrittämistä tuettua nykyistä joustavammin.

Apua tarvitsevalle lapsiperheelle konkreettista apua ajoissa

Toiseksi lapsiperheiden palvelut tulee saada kuntoon. Huonon vanhemmuuden leimaa pitää poistaa tarjoamalla perheille oikea-aikaisia matalan kynnyksen palveluita perhekeskuksissa ja siten rohkaista hakemaan apua tarpeen tullen. Lisäksi tukea tarvitseville vanhemmille tulee taata subjektiivinen oikeus päihde- ja mielenterveyspalveluihin.


Sipilän hallituksen koulutusleikkaukset on peruttava

Koulutuspolun tulisi kannatella jokaista lasta aina varhaiskasvatuksesta alkaen. Keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten/sinisen tulevaisuuden johdolla tehdyt leikkaukset koulutukseen pitää perua, jotta päiväkodit ja oppilaitokset saavat tehdä työnsä rauhassa ja hyvin. Koulutukseen ja tutkimukseen pitää ensi hallituskaudella panostaa 1,1 miljardia euroa, kuten vihreät on esittänyt. Se kattaa lisäpanostukset kaikille koulutusasteille mutta lisää myös resursseja muun muassa erityisopetukseen ja nuorten ohjaamiseen. 

Jokainen nuori on omanlaisenaan arvokas. Yhtään nuorta ei saa päästää putoamaan.