Blogi

Ke, 2015-09-30 09:40

Sipilän hallitus on hokenut viime keväästä lähtien, ettei vaihtoehtoja ole: palveluista on leikattava ja ihmisten palkkoja pienenettävä. Jääräpäinen hallitus joutui kuitenkin luopumaan sunnuntailisien ja ylityökorvausten leikkauksista julkisen paineen alla. Tämän paineen saivat aikaan tavalliset työtä tekevät ihmiset, jotka hallitus pakotti mielenosoituksiin puolustamaan tienestejään ministereiden kynsiltä.

Vaikka Sipilän hallitus on väittänyt, ettei vaihtoehtoja ole, se itse joutui perääntymään halustaan leikata erityisesti pieni- ja keskipalkkaisten naisalojen palkkoja. Jos hallitus olisi saanut tahtonsa läpi, kärsijiä olisivat olleet esimerkiksi lähihoitajat, lastentarhanopettajat, tarjoilijat ja kaupan myyjät. Myös vuorotyötä tekevät miesvaltaiset alat kuten poliisit ja palomiehet olisivat kärsineet hallituksen pakkolaista.

Hallituksen on nyt luovuttava myös muista kohtuuttomista esityksistään. Hallituksen esityksessä ”kilpailukykyloikaksi” on edelleen suuria ongelmia, pahimpana ensimmäisen sairaspäivän palkattomuus. Se johtaa sairaana töihin tulemiseen kun pienipalkkaisella ei ole varaa olla pois töistä. Ongelmallista on myös palkkoja ja työelämää koskeva sanelu, vaikka pakottava lainsäädäntö olisi määräaikainen.

Jos kaksi kätilöä saa pääministerin perumaan ylityö- ja sunnuntailisien leikkaamisen, kuinka monta flunssaista kätilöä tarvitaan perumaan palkaton ensimmäinen sairaslomapäivä? Kuinka monta raskaan päivätyön tehnyttä keittäjää, siivoojaa tai lähihoitajaan tarvitaan kertomaan hallitukselle, että vanhemmiten yhden päivän poissaoloja väistämättä tulee? Että se on ainoa tapata pärjätä töissä, jaksaa vähän pitempään ennen putoamista pienelle eläkkelle, joka ei riitä, koska asuminen on liian kallista ja kalliimmaksi tulee, kun hallitus seuraavaksi leikkaa eläkkeesaajilta asumistukea 60 euroa kuussa.

Viime keväänä hallitusohjelma kirjoitettiin Suomessa niin, että kolme miestä kuunteli kolmeatoista miestä asiantuntijoinaan. Kyllä kannattaisi laventaa asiantuntijoiden alaa, määrää ja sukupuolta, ja etenkin silloin, kun asioita ei vielä ole päätetty, vaan vasta pohdiskellaan. Nyt koko Suomi on huolissaan hallituksen osaamisesta ja harkintakyvystä. Taikurin hatusta vedetään esityksiä, joista kukaan ei tiedä, miksi ne vielä paljastuvat.

Hallituksen perääntyminen sunnuntai- ja ylityölisien leikkaamisesta vahvistaa todeksi sen, ettei hallituksen pitäisi puuttua palkkaratkaisuihin, vaan jättää ne työntekijöiden ja työnantajien sovittaviksi.

Peruessaan sunnuntai- ja ylityölisien leikkaamisen hallitus ilmoitti kuitenkin päättäneensä, että nyt kaikkien lomarahoja leikataan 30 prosenttia, julkisen sektorin lomapäiviä ja arkivapaita vähennetään ja ensimmäinen sairaslomapäivä muutetaan palkattomaksi. Edelleen kuritetaan niitä, jotka tekevät raskasta, kuluttavaa työtä, ja siitä huolimatta kituuttavat vielä ikääntyneinäkin töissä. Kun ensimmäisestä sairaspäivästä tulee palkaton, nämä ihmiset eivät enää pärjää työelämässä. Hallituksen politiikka on kovaa, kylmää ja todellisuudelle vierasta. Kätilöitä, hoitajia ja siivoojia kannattaisi kuunnella myös etukäteen, ei vasta jälkikäteen. Miksi nämä ihmiset pakotetaan mielenosoituksiin? Eikö hallituksen ja työlainsäädännön pitäisi pitää heikomman puolta?

Työelämän tuntemuksesta ei perusoikeistohallitusta voi kehua. Pääministeri Sipilälle tuli yllätyksenä, että ylityö- ja sunnuntailisät ovat olennainen osa palkkaa hyvin monilla eri aloilla. Nyt pääministeri Sipilä tunnusti, ettei hän tiennyt, että lomarahat eivät koske kaikkia työntekijöitä. Lomarahan ulottaminen kaikille aiheuttaa vaikeuksia hyvin monille järjestäytymättömille yrityksille – toisten työnantajien taskuun työnnetään rahaa, toisten taskuista sitä kiskotaan - ja melko sattumanvaraisesti.

Hallituksen esityksistä prekariaatti loistaa poissaolollaan. Hallitus ei ole tehnyt ainoatakaan epävarmassa asemassa olevien työntekijöiden, pätkätyöläisten ja pienyrittäjien asemaa parantavaa ehdotusta, ei ainoatakaan - vaikka nopeimmin kasvava tötä tekevien joukko ovat juuri itsensä työllistäjät.

Pääministeri viesti on ollut, että Suomessa pitää saada aikaan "enemmän vähemmällä". Jostain syystä tämä vaatimus kohdistuu vain pienituloisiin, tunnollisiin, ahkeriin, tavallisiin ihmisiin, ei juurikaan hyväosaisiin.

Kannattaa muistaa sekin, mistä palkkaa maksetaan. Työntekijä myy aikaansa työnantajalle palkkaa vastaan. Jaksamisen kannalta on aivan olennaista, että myös työhyvinvointiin panostetaan. On rumaa vaatia tuottavuusloikkaa ihmiseltä - vaikkapa lastentarhanopettajalta tai siivoojalta - jolle on ensin osoitettu, että hallitus ei juuri arvosta työtäsi.

Työelämän lainsäädännön pitää olla työelämän heikomman puolella, ei häntä vastaan.

Ke, 2015-09-23 13:44

Ylen rahoitusmalli uudistettiin viime eduskuntakaudella. Tarkoituksena oli turvata Ylen rahoituksen jatkuvuus ja ennustettavuus niin, etteivät poliitikot puuttuisi siihen vuosittain. Päätöksessä olivat mukana kaikki eduskuntapuolueet, niin hallitus kuin oppositio. Lupamaksuista päätettiin pitkällisten neuvotteluiden jälkeen luopua ja korvata ne Yle-verolla, joka toisin kuin lupamaksut takaisi Ylelle ennustettavan ja kestävän rahoituspohjan.

Yleisradiolla on erittäin tärkeä asema monipuolisen ja moniarvoisen tiedonvälityksen mahdollistajana. Siksi eduskunta on pitänyt tärkeänä, että Yleisradion rahoituksesta päättävät kaikki eduskuntapuolueet yhdessä eikä Yleä oteta politikoinnin välineeksi. Silloin sen riippumattomuus kärsisi. Nimenomaan Yleisradion riippumattomuuden turvaamiseksi on pidetty hyvänä, että Yleisradio toimii koko eduskunnan alaisuudessa ja lainsäädäntöä koskevista muutoksista sovitaan parlamentaarisesti kaikkien eduskuntaryhmien kesken.

Nyt Sipilän hallitus on irtautunut tästä periaatteesta: Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat ilmoittaneet päättäneensä yksipuolisesti hallituspuolueiden kesken ja opposition kanssa neuvottelematta, että Ylen rahoitusta vähennetään ja että se tehdään sekä jäädyttämällä Yle-indeksi että vähentämällä Ylen verotuloja. Päätöksellään hallitus irtautuu selkeästi aikaisemmasta toimintalinjasta, josta on päätetty kaikkien eduskuntapuolueiden kesken.  Jos - ja kun - hallitus alkaa peukaloida Ylen rahoitusta, Ylestä tulee hallituksen Yleisradio eikä se enää ole koko eduskunnan Yleisradio.

Sipilän, Soinin ja Stubbin hallitus on toisin sanoen päättänyt, että jatkossa Ylen rahoitus riippuu kulloinkin vallassa olevien puolueiden arvopohjasta eivätkä moniarvoisuus ja riippumattomuus ole verovaroin rahoitetussa tiedonvälityksessä olennaisia.

Vapaa tiedonvälitys on avoimen ja monipuolisen tiedonvälityksen ja demokratian edellytys. Tarve asialliselle ja tietopohjaiselle tiedonvälitykselle vain kasvaa ja Yle on jo tehtyjen leikkausten takia joutunut sopeuttamaan toimintaansa melkoisesti.

Tiedonvälityksen on oltava päätöksentekijöistä riippumatonta, jotta kansalaisilla on mahdollisuus käydä avointa julkista keskustelua päätöksenteon seurauksista ja tuoda erilaisten ihmisryhmien, esimerkiksi vähemmistöjen ja heikommassa asemassa olevien, ääni kuuluviin. Näin linjataan Yle-laissa, jota hallitus aikoo myös uudistaa.

Jos suomalainen demokratia merkitsee istuvalle hallitukselle mitään, se peruu yksipuoliset esityksensä Ylen rahoituksen heikentämisestä ja palauttaa Ylen rahoituksen parlamentaariseen, kaikkien eduskuntapuolueiden ohjaukseen. Prosessi, jossa Ylen rahoituksesta päätetään, on osa sen riippumattomuutta. On kohtalokasta suomalaisen demokratian ja vapaan tiedonvälityksen kannalta, ettei hallitus tätä myönnä.

Ti, 2015-09-22 14:27

Hallituksen koulutuspolitiikkaa on kritisoitu harvinaisen laajalti, kaikilta yhteiskunnan tahoilta. Talouden asiantuntijat sanovat, että Sipilän hallitus vaarantaa Suomen mahdollisuuden uuteen kasvuun. Juuri nyt, kun ulkomailla ei olla kiinnostuneita suomalaisista tuotteista, tarvitsemme uutta osaamista ja vientituotteita. Juuri nyt pitäisi panostaa tutkimukseen, sillä tutkimukseen sijoitettu euro tuottaa monikertaisen hyödyn talouskasvuna ja työpaikkoina. Sipilän hallitus tekee päinvastoin: jokainen korkeakoulutuksesta leikattu euro supistaa taloutta ja työpaikkojen määrää kuuden euron verran.


Köyhyystutkijat kritisoivat päivähoidon ja perusopetuksen rajuja leikkauksia siitä, että ne ajavat Suomen takaisin luokkayhteiskunnaksi, jossa kouluttamattomuus ja köyhyys jälleen periytyvät. Suomi on ollut maa, jossa kaikilla perheen varallisuudesta riippumatta on ollut oikeus yhtä hyvään koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Sipilän hallitus romuttaa tasa-arvon periaatteen.


Koulutuksen asiantuntijat muistuttavat, että koulutuksesta säästämisellä on pitkäaikaisia vaikutuksia. Emme voi hukata yhtä sukupolvea ilman että maksamme laskua useammassa sukupolvessa lisääntyvänä syrjäytymisenä, mielenterveysongelmina, työttömyytenä. Koulutusleikkaukset heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen.
 
Hallitus on tehnyt arvovalinnan, kun se on päättänyt leikata koulutuksesta - kyse ei ole välttämättömyydestä tai pakosta. Hallitus on omaksunut selkeän linjan ja heikentää koulutusta sen kaikilla tasoilla. Näin systemaattista koulutustason laskupäätöstä ei ole ennen nähty.
 
Kritiikki hallituksen koulutusleikkauksille on laajaa ja yksimielistä. Kukaan ei niitä kannata eikä kiittele. Päinvastoin, niitä tullaan tässä maassa katkerasti katumaan ja kiroamaan ja Sipilän hallitus jää historiaan hallituksena, joka toisti 90-luvun politiikan pahimmat virheet.
 
Vihreät äänestää hallitukselle epäluottamusta, sillä Sipilän hallitus näkee koulutuksen vain rasitteena valtion taloudessa, ei tasa-arvon edellytyksenä ja investointina tulevaisuuteen.
 
Leikatessaan koulutuksesta hallitus leikkaa väärästä paikasta ja tulevaisuudesta. Hallitus väittää, ettei koulutus säästöille ole vaihtoehtoja. Kyllä niille on. Puhe vaihtoehdottomuudesta on silkkaa typeryyttä. 
Leikatessaan koulutuksesta ja tasa-arvosta hallitus tekee ideologisen valinnan, syventää eriarvoisuutta ja romuttaa tasa-arvon.
 
Koulutusleikkaukset on peruttava ja niiden sijaan vähennettävä ympäristölle haitallisia tukia.
 
Koulutuksesta ei ole välttämätöntä leikata. On vielä mahdollista korjata kurssi ja tehdä ratkaisuja, jotka toteuttavat samat säästöt mutta tulevaisuuden kannalta kestävällä tavalla. Koulutuksesta leikkaamisen sijaan Vihreät leikkaisi ympäristölle haitallisista tuista. Ympäristölle haitallisia toimia tuetaan tällä hetkellä noin 3-4 miljardilla eurolla, mikä on samaa suuruusluokkaa koulutusleikkausten kanssa. Esimerkiksi ensi vuoden koulutusleikkaukset olisi mahdollista perua kokonaan pelkästään kahdella toimella: luopumalla kilometrikorvausten ylikompensoinnista ja leikkaamalla maltillisesti työmatkavähennystä.
 
Kyseessä on arvovalinta. Vihreät haluavat tukea koulutusta, kasvua, osaamista ja sivistystä. Meillä on ratkaisu, joka paitsi toteuttaa tämän, on myös ympäristön ja ilmaston kannalta hyvä.
  
Hallituksen suunnittelemat varhaiskasvatuksen ja päivähoidon rajoitukset vaikeuttavat erityisesti heikoimmin koulutettujen perheiden lasten tilannetta.
 
Hallituksen suunnittelemat rajoitukset päivähoitoon merkitsevät henkilökunnalle osa-aikaisuuden lisääntymistä. Jo nyt matalasti koulutetun päivähoidon henkilöstön toimeentulovaikeudet lisääntyvät. Kuinka päiväkoteihin rekrytoidaan osaavaa henkilökuntaa, kun palkalla ei enää tule toimeen?
Osa-aikaisuus lisää lasten eriarvoisuutta, kun lapsen oikeus laadukkaaseen päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen riippuu vanhempien asemasta työmarkkinoilla. Pätkätyöläisten lapset ovat entistä huonommassa asemassa.
 
Perusopetukseen kohdistuva dramaattisin leikkaus on ehdottomasti ryhmäkokorahojen lopettaminen. Leikkauksen suora vaikutus tulee olemaan 900 opettajan vähentäminen ja heidän oppilaidensa sijoittaminen olemassa oleviin ryhmiin. Tosiasiallinen vaikutus tulee olemaan moninkertainen.
Ryhmäkokoraha on toiminut kunnille kannustimena panostaa perusopetuksen laatuun ja pitää ryhmäkoot suosituskoon mukaisina.
 
Hallitus leikkaa neljänneksellä perusopetuksen tasa-arvon parantamiseen tarkoitettua määrärahaa, vaikka perusteet ns. tasa-arvorahalle korkean työttömyyden aikana ovat entistä vahvemmat. Tasa-arvorahaa on myönnetty nimenomaan niille kouluille, joiden alueella työttömyys ja lastensuojelun tarve on suurinta. Leikatessaan perusopetuksen tasa-arvorahaa hallitus heikentää sen lapsen koulunkäyntiä, jonka molemmat vanhemmat ovat työttömiä.


Työttömien lapsilta hallitus vie myös oikeuden kokopäiväiseen päivähoitoon, joten hallitus heikentää sekä työttömien perheiden lasten oikeutta varhaiskasvatukseen että näiden lasten mahdollisuutta saada opetukseensa erityistä tukea: mahdollisuuden tukiopetukseen tai koulunkäyntiavustajaan.
 
Hallituksen politiikan seurauksena koulujen välinen eriytymiskehitys kiihtyy. Jatkossa koulut eriytyvät yhä voimakkaammin haluttuihin ja vähemmän haluttuihin.
 
Leikkaukset ammatilliseen koulutukseen vastaavat yhteensä 3900 ammatillisen aineenopettajan vuosipalkkaa. Seurauksena on ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen vähentäminen, mikä tarkoittaa yhä useamman nuoren jäämistä koulutuksen ulkopuolelle.
 
Kun ammatillista opetusta heikennetään, vaikeutetaan ammattikoululaisten jatkamista korkeakouluopintoihin.  Perusoikeustohallituksen halu palauttaa Suomi sääty-yhteiskunnaksi näkyy myös tässä.
 
Hallituksen leikkaukset  korkeakouluihin ovat niin suuria, että kaikissa korkeakouluissa joudutaan irtisanomaan opettajia ja tutkijoita.  Menetys on yhteensä 3300 työpaikkaa korkea-asteella. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa yt-neuvottelut koskevat 1200 henkilötyövuoden vähentämistä vuoteen 2020 mennessä eli noin 15 % yliopiston nykyisestä henkilökunnasta.
Ammattikorkeakouluissa jo toteutetut henkilöstövähennykset ovat henkilötyövuosina olleet yli 10 %.
 
Epävarmuus hallituksen toimien takia näkyy ja tuntuu henkilöstön jaksamisessa ja työhyvinvoinnissa kaikilla koulutuksen asteilla: päiväkodeissa, peruskouluissa, ammattikouluissa, lukioissa, yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa.


Vihreät äänestää keskiviikon luottamusäänestyksessä hallitukselle epäluottamusta, sillä näin huonoa koulutuspolitiikkaa ei yksikään hallitus ole aikaisemmin tehnyt. Sipilän, Soinin ja Stubbin hallitukselle koulutus on rasite, ei investointi tulevaisuuteen. Vihreille koulutus on yhteiskunnallisen tasa-arvon tae ja kivijalka, ja siksi emme Sipilän hallituksen mittavia koulutusleikkauksia voi hyväksyä.
 

Ma, 2015-09-21 13:56

Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että Sipilän hallitus haluaa lyhentää ansiosidonnaista sadalla päivällä. Ansiosidonnainen lyhenisi siis 500 päivästä 400 päivään. Myös oppositiolta kysyttiin, miten kehittäisimme työttömyysturvaa.

Hallituksen esittämä leikkaustarve työttömyysturvaan on Vihreiden mielestä ylimitoitettu, kun todellinen ongelma on työpaikkojen puute, ei niinkään työttömyysturvan pituus tai se, etteivät työttömät etsisi töitä. Pelkät säästöt työttömyysturvaan eivät voi olla itseisarvo vaan se, miten järjestelmä edistää ihmisten hyvinvointia ja mahdollisuutta parantaa tilannettaan työllä ja kouluttautumisella.

Kaikkein tärkeintä on purkaa työllistymisen rakenteellisia esteitä. Tällä tarkoitan sitä, että työnteon, opiskelun ja kouluttautumisen pitäisi olla työttömyysturvalla aina mahdollista. On järjetöntä puhua elinikäisestä oppimisesta ja samalla pakottaa työttömät toimettomuuteen. Myös yrittämisen pitäisi olla mahdollista ansiosidonnaisella eli ansiosidonnainen voisi toimia starttirahan tapaan. Työttömyysturvan pitäisi sallia siirtyminen palkkatyösuhteesta yrittäjäksi ja takaisin ilman että työttömyysturva välillä katkeaa.

Sipilän hallitus harkitsee ansiosidonnaisen leikkaamista 100 päivällä. Julkisessa keskustelussa tuntuu unohtuvan, että ansiosidonnaista työttömyysrahaa on jo aiemmin kolmikantaisesti lyhennetty 400 päivään niiltä, joilla on työhistoriaa alle 3 vuotta. Vihreiden työelämäohjelmassa keston rajaamista yhdenvertaisuuden nimissä 400 päivään kaikilla ansiosidannaista saavilla ei ole suljettu pois.

Helsingin Sanomien mukaan hallitus harkitsee myös ansiosidonnaisen työssäoloehdon pidentämistä keinona säästää työttömyyden hoitamiseen kuluvia varoja. Työssäoloehdolla tarkoitetaan aikaa, joka on oltava työssä ennen kuin ansiosidonnainen alkaa kertyä. Itse en työssäoloehdon pidentämistä kannata, sillä se heikentäisi pätkä- ja silpputyötä tekevien sekä vasta työmarkkinoille pyrkivien nuorten asemaa, joiden työttömyysturva on heikoin jo nyt. Kiireellisimmät korjaustarpeet työttömyysturvasssa liittyvät heikoimmassa asemassa olevien kuten itsensä työllistävien, freelancereiden ja mikroyrittäjien tilanteeseen.

Vihreiden mielestä työttömyysturva voisi olla ansiosidonnaisen alkupäässä suurempi kuin loppupäässä, jos mahdollisuudet omahtoiseen kouluttautumiseen ja itsensä työllistämiseen olisivat paremmat kuin nykyisin. Näin työttömyysturva kannustaisi mahdollisimman nopeaan työllistymiseen.

Vihreät kannattaa mahdollisimman pikaista perustulokokeilua ja sosiaaliturvajärjestelmän päivittämistä perustuloksi, jolloin työ, opiskelu ja muu aktiivisuus olisi työttömyysrahalla aina kannattavaa. Sen sijaan että askartelisi työttömyysturvan kanssa hallituksen kannattaisi suunnata tarmonsa perustulokokeilulupauksen lunastamiseen. Perustulo tekisi sosiaaliturvasta ennustettavan ja oikeudenmukaisen ja poistaisi ihmisten turhan byrokraattisen jaottelun työllisiin ja työelämän ulkopuolisiin.

Pe, 2015-09-18 20:52

Vaikuttaa vahvasti siltä, että Sipilän, Stubbin ja Soinin hallitus vihaa paitsi pienipalkkaisia naisia, myös heidän lapsiaan. Hallitus on rajoittamassa lasten oikeutta päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen sillä perusteella, mikä on vanhemman asema työmarkkinoilla. Jos äiti on vastentahtoisen pätkätyön varassa, lapsella ei vastedes ole kokopäiväpaikkaa päivähoidossa.

Mitä tästä seuraa? Byrokratiaa, kun kunnissa yritetään vahtia perheiden työsuhteita. Lapsen pompottelua, kun lasta rangaistaan vanhemman rikkonaisesta työurasta. Koulutuksen luokkayhteiskunta, sillä heikommin koulutettujen työttömien lapset joutuvat jo varhaiskasvatuksessa muita heikompaan asemaan.

Ikävä kyllä hallitus ei aio ainoastaan rajoittaa päivähoidon saatavuutta, vaan myös romuttaa sen laadun.

Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatushenkilöä vastaava määrä lapsia. Lasten päivähoitoasetuksessa seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden tulee olla yksi hoito- ja kasvatushenkilö ja neljää alle kolmevuotiasta kohden yksi hoito- ja kasvatushenkilö. Päiväkodin osapäivähoidossa yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden voi olla kolmetoista lasta. Tämän lisäksi kunnilla on lain mukaan oikeus poiketa tai joustaa erityisistä syistä näistä säädöksistä.

Nyt Sipilän, Soinin ja Stubbin perusoikeistohallitus on rajoittamassa lasten varhaiskasvatusoikeutta 20 viikkotuntiin siinä tapauksessa, että lasten vanhempi on työtön tai muusta syystä kotona esimerkiksi hoitovapaalla tai vanhempainvapaalla. Kunnille ollaan antamassa vapaus toteuttaa tämä 20 tuntia joko viikkotunteina niin, että perhe käyttää palveluja esimerkiksi kahtena päivänä viikossa tai että lapsi osallistuu päivittäin toimintaan neljä tuntia. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus tulee lisäämään osapäivätoiminnassa olevien lasten määrää päiväkodeissa.

Hallitus on suunnitellut myös säädösten muuttamista niin, että kolme vuotta täyttäneiden lasten päiväkotiryhmässä henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku muutetaan nykyisestä 1:7:stä 1:8:aan.

Suomessa on jatkossa jättisuuria päivähoitoryhmiä, joissa on sekä osapäivä- ja osaviikkotoiminnassa että kokopäivätoiminnassa olevia lapsia. Sipilän hallituksen esityksestä seuraa, että lain mukaiset kolmen hoito- ja kasvatushenkilön ympärille muodostetut kolme vuotta täyttäneiden lasten ryhmät voisivat olla vaikkapa seuraavanlaisia:

8+8+8 = 24 ja joustot
8+8+13 = 29 ja joustot
8+13+13 = 34 ja joustot
13+13+13 = 39 ja joustot

Päiväkodin lapsiryhmässä voi olla lapsia, joiden vanhemmat käyttävät lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen esimerkiksi vain kahtena kokonaisena päivänä viikossa (2 x 10 h = 20 h). Tämä aiheuttaa sen, että samaa paikkaa voi käyttää vähintään kaksi lasta, jolloin ryhmäkoko ei varsinaisesti muutu, mutta eri päivinä ryhmässä on eri lapsia. Päiväkodista tulee eräänlainen hollitupa, jossa porukkaa tulee ja menee ja ovi käy. Ammattilaiset sanoisivat, että lasten vuorovaikutussuhteiden määrä kasvaa dramaattisesti. Se taas altistaa pahoinvoinnille, masennukselle, erilaisille oppimisen ja kasvun häiriöille.

Elokuun alusta 2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa korostuu pedagogiikka. Lain 2 a §:ssä varhaiskasvatukselle on asetettu 10 vaativaa tavoitetta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen voivat vahvistaa elin-ikäistä oppimista ja tasoittaa lapsen tietä kohti perusopetusta.

Varhaiskasvatuslaissa korostetaan koulutuksellista tasa-arvoa ja pedagogiikkaa sekä myönteisiä oppimiskokemuksia. Lain tavoitteena on edistää myös lasten vuorovaikutustaitoja sekä turvata lapselle mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet.

On selvää, ettei lapsen laadukas ja tavoitteellinen varhaiskasvatus voi toteutua lain sallimissa jättisuurissa lapsiryhmissä.

Sipilän hallitus muuttaa päiväkodin läpikulkupaikaksi, jossa henkilöstön on mahdotonta toteuttaa varhaiskasvatuslain tavoitteita. Lain mukaan varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa korostuu pedagogiikka ja joka tasoittaa lapsen tietä peruskouluun.

Saman aikaan kun hallitus suunnittelee Suomeen jättisuuria päiväkoteja, hallitus on vapauttamassa kauppojen aukioloajat. Tämän vaikutuksia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluihin ja lasten oikeuksiin ei ole mitenkään arvioitu. Tai jos on arvioitu, ei ole välitetty arvioinnin tuloksesta. Epäilemättä työajan joustot toteutetaan lasten kustannuksella – ja myös naisten, jos hallitus saa läpi tavoitteensa leikata ylityö- ja sunnuntailisistä.

Edellisellä hallituskaudella hyväksyttiin varhaiskasvatuslain osauudistus. Laki on pahasti kesken, ja päivähoidon ammattilaisten odotukset Sipilän hallitusta kohtaan ovat olleet aiheesta korkealla - Keskusta ja Kokoomus kun lupasivat ennen vaaleja, ettei koulutuksesta ja kasvatuksesta leikata.

Sipilän hallitusohjelmassa varhaiskasvatus mainitaan kuitenkin vain kerran  – leikkauslistalla.

Tutkimukset osoittavat, että euron panostus varhaiskasvatuksee maksaa yhdeksän euroa takaisin, sillä laadukas päivähoito ehkäisee sosiaalisesta taustasta johtuvia oppimiseroja ja auttaa huomaamaan lapsen oppimisvaikeudet hyvissä ajoin. Sipilän hallituksen tavoitteena tuntuisi olevan päinvastainen: paluu lasten luokkayhteiskuntaan

 

Ma, 2015-09-07 15:46

Sipilän hallitus kokoontuu tämän viikon keskiviikkona budjettiriiheen. Vihreä eduskuntaryhmä haluaa välittää terveisensä hallitukselle: tuloeroja kaventava ja köyhyyttä vähentävä vaihtoehto on olemassa myös vaikeina aikoina. Myös hallituksen riveistä on kuulunut kipuilevaa pohdintaa, ovatko hallituksen linjaukset oikeita. Kannustammekin tutustumaan Vihreiden vaihtoehtoon.

Vihreillä on sama tavoite kuin hallituksella: talouden tasapaino ja kestävyysvajeen umpeen kurominen. Toisin kuin hallitus, me kuitenkin sopeuttaisimme taloutta maltillisessa aikataulussa, sillä emme halua leikata kasvulta eväitä liian kireällä talouspolitiikalla. Samalla teemme tulevaisuuden pärjäämistä vahvistavia uudistuksia. Työllisyyspolitiikkamme kulmakivet ovat sosiaaliturvan päivittäminen perustuloksi eli vastaamaan muuttunutta työelämää, jolloin työhön osallistuvien määrä kasvaa, samoin kuin panostaminen energiavallankumoukseen sekä globaaleihin kasvualoihin. Lisäämme työllisten määrää alentamalla pienten ja keskisuurten yritysten työllistämiskynnystä ja vahvistamalla niiden toimintaedellytyksiä.

Siinä missä Sipilän hallitus tekee nopeita yhden vaalikauden leikkauksia, Vihreä eduskuntaryhmä on valmis käyttämään talouden tasapainottamiseen kaksi vaalikautta. Kun menemme uudistukset edellä, luomme kasvua ja työllisyyttä emmekä pahenna taantumaa poliittisilla päätöksillä, kuten Sipilän hallitus tekee. Aikalisä tekee talouspolitiikasta inhimillisempää ja vähentää myös riskiä, että leikkaukset söisivät talouskasvua.

Vihreät myös tavoittelee hallituksen näkemystä korkeampaa työllisyysastetta, millä pyrimme puolittamaan säästötarpeet. Suomi ei mitenkään ratkaisevasti eroa olosuhteiltaan vaikkapa Ruotsista, jonka työllisyysaste on korkeampi kuin meidän. Työllisyysaste on poliittisin päätöksin täysin mahdollista saada nousemaan lähemmäksi sitä, mitä se on muissa Pohjoismaissa.

Sopeutuksia haemme niin sanotusti kolmesta korista. Näitä ovat verot ja harmaa talous, menoluonteiset vähennykset kuten ympäristölle haitalliset tuet sekä menojen leikkaukset ja maksujen korotukset.

Veropolitiikassa esitämme kokonaisuutta, joka kaventaa tuloeroja ja vähentää köyhyyttä. Sopeutusten taakka on mielestämme jaettava verotuksen kautta myös hyvätuloisille palkansaajille ja kohdennetusti vauraimpaan väestönosaan.

Toisin kuin hallitus, haluamme keventää myös sosiaalietuuksien saajien ja eläkeläisten eli kaikkein köyhimpien verotusta. Samalla kiristämme hyvätuloisten palkansaajien ja vauraimman väestönosan verotusta. Kuten Sipilän hallitus, teemme ansiotulovähennyksen pieni- ja keskituloisille, mutta lisäksi kevennämme etuuksien saajien verotusta korottamalla kunnallisveron perusvähennystä.
Jotta hyvätuloisillekin jaettaisiin sopeutustaakkaa, pudotamme solidaarisuusveron vuosirajan nykyisestä 90 000 eurosta noin 70 000 euroon ja korotamme solidaarisuusveroa prosenttiyksiköllä. Kiristämme myös listaamattomien yritysten maksamien osinkojen verotusta laskemalla huojennusrajoja ja luomme myös pääomatuloveroon uuden portaan yli 60 000 euron pääomille. Samalla vapautamme pienet pääomatulot (alle 500€/v.) veroista.

Laajennettu solidaarisuusvero, pääomaveron progressio, osinkoveron huojennus kiristävät ylimmän tulodesiilin verotusta. Kun samalla kevennämme kaikkein köyhimpien verotusta, verokokonaisuutemme kaventaa tuloeroja gini-kertoimella mitattuna noin 0,35 prosenttiyksikköä. Pidämme tätä välttämättömänä, sillä - toisin kuin Sipilän hallitus kuvittelee - tuloerojen kaventamista ei voi jättää varakkaiden vapaaehtoisuuden varaan. Köyhyyttä ei vähennetä almuilla vaan poliittisilla päätöksillä. Käytännössä Vihreiden esittämä verokokonaisuus merkitsee 300 miljoonan euron tulonsiirtoa ylimmältä tulodesiililtä alimmalle. Varakkaimmat ehkä kestävät tämän, sillä heidän käytettävissä olevat tulonsa leikkautuvat vain 1,5 prosenttia.

Vihreät ei hyväksy Sipilän hallituksen esittämiä mittavia leikkauksia koulutukseen tai varhaiskasvatukseen, eläkkeensaajien asumistukeen, kaikkein köyhimmille ihmisille, luonnonsuojeluun eikä kehitysyhteistyöhön. Koulutuksen sijasta leikkaamme ympäristölle haitallisista tuista.

Hallituksen suunnittelemista neljän miljardin leikkauksista hyväksymme vain neljänneksen eli yhden miljardin sopeutukset. Mukana on mm. hallituksen esittämiä maksujen korotuksia, samoin kuin yritystukien sekä hallinnon karsintaa. Oikein kohdennetuilla korotuksilla ja leikkauksilla voidaan välttää mm. epäoikeudenmukainen eläkkeensaajien asumistuen romuttaminen.

Vihreä eduskuntaryhmä julkaisee oman vaihtoehtonsa hallituksen budjetille syksyllä 2015.

 

To, 2015-09-03 18:34

Akava vaatii kaikille työttömille nykyistä laajempaa oikeutta opiskeluun.
Juuri tällaisia avauksia tarvitaan! Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa hälyttävää vauhtia, ja työttömille on aivan ehdottomasti saatava nykyistä laajemmat oikeudet opiskeluun. On todella typerää pakottaa työttömät odotteluun, kun opiskelu ja kouluttautuminen voisi johtaa uuteen työpaikkaan tai vähintään tehdä elämästä mielekkäämpää ja pitää yllä toivoa. 

Perustulo on Vihreiden ratkaisu, mutta vähintään tulee sallia opiskelu työmarkkinatuella ja esimerkiksi määräaikainen yrittäjämäinen toiminta ansiosidonnaisella, starttirahan tapaan.  Sekä työttömyysturvaa että opintotukea on kehitettävä perustulon suuntaan

Ylipäätään koko työttömyysturvajärjestelmä pitäisi päivittää muuttuneeseen työelämään, niin että työntekijä voisi joustavasti siirtyä työntekemisen muodosta toiseen - esimerkiksi palkansaajasta yrittäjäksi ja takaisin - pelkäämättä työttömyysturvan menettämistä. 

Näillä uudistuksilla työttömyys vähenisi ja työhön osallistuminen kasvaisi. Työmarkkinat ovat pitkään olleet murroksessa, perinteisen teollisuuden työpaikat huvenneet ja uuden teknologian ansiosta työ muuttaa muotoaan. Elinikäisen oppimisen mahdollisuus ja oman osaamisen päivittäminen on välttämätöntä tämän päivän työmarkkinoilla pärjäämisessä. Tai kääntäen: on todella urpoa estää työttömiä päivittämästä osaamistaan. Opiskelijalla ja jo valmistuneella ikään katsomatta on oltava mahdollisuus vaihtaa alaa, jos aiemmin valittu koulutusala ei tunnu sopivalta tai alan työllisyysnäkymät heikentyvät.

Valitettavasti Sipilän, Stubbin ja Soinin hallitus on pihalla niin työelämän muutoksesta kuin työttömien todellisuudesta. Suomen talous ei nouse työajan pidennyksellä vaan koko työelämän ja yhteiskunnallisen osallisuuden välisen yhteyden uudelleen päivittämisellä. Sellaista yhteiskuntasopimusta tämä aika kaipaa, ja kiireesti!

Hallitus on luvannut hallitusohjelmassaan, että se toteuttaa tällä vaalikaudelle perustulokokeilun. Mitään konkreettista hallitus ei kuitenkaan ole tehnyt perustulokokeilun eteen. Sipilä, Soini ja Stubb: pyytäkää THL:n sosiaaliturvan asiantuntijoilta ja Kelan tutkimusosaston köyhyystutkijoilta ehdotus, millaisilla malleilla perustuloa voitaisiin kokeilla perustuslain estämättä. Monilla THL:n, Kelan ja yliopistojen köyhyystutkijoilla – esimerkiksi Pasi Moisiolla, Jouko Karjalaisella ja Heikki Hiilamolla – on perusteltuja näkemyksiä siitä, mitä perustulokokeilussa kannattaisi huomioida. Myös Sitrassa on tehty selvitys perustulon kokeilemisen edellytyksistä

Sipilän hallitus on tuulettanut kokeiluyhteiskunnan ja normien purkamisen puolesta. Sosiaaliturvan päivittäminen 2000-luvulle edellyttää kenttäkokeilua perustulon kaltaisella sosiaaliturvaa yksinkertaistavalla mallilla. Normeja purettaisiin tehokkaasti karsimalla ihmisten kyttäämistä ja kyykyttämistä. Työnteon ja opiskelun esteitä taas purettaisiin tehokkaasti perustulon avulla. 

Kesällä STTK:n Antti Palola jo lausui tukensa perustulokokeilulle
Löytyisikö tukea myös Akavasta ja SAK:sta? Ja ennen kaikkea: onko Suomen perusoikeistohallituksella halua käynnistää kokeilu, jolla köyhien ja työttömien kyykyttäminen vihdoin loppuisi? 

 

Ti, 2015-08-25 21:17

Tuoreen uutisen mukaan professori Jaakko Hämeen-Anttila jättää Suomen Sipilän hallituksen koulutusleikkausten takia. Tämä on suuri ja oireellinen menetys Suomen tiede-elämälle. Sipilän hallituksen koulutusleikkaukset iskevät rajusti Suomen koulutuksen suonta. Aivovuoto jää tuskin tähän, pian on perusopetuskin henkitoreissaan, ja se on kaikkein vakavinta.

Kaikkein pahimmin koulutuksen leikkaukset iskevät lapsiin ja nuoriin. Koulutuksen tasa-arvon romuttaminen syö lasten ja nuorten tulevaisuuden eväät ja ajaa maamme takaisin luokkayhteiskunnaksi. Tämä on lyhytnäköistä, sokeaa ja typerintä, mitä politiikassa voidaan tehdä.

Sipilän hallituksen kaipaamaa parempaa kilpailukykyä ja tuottavuutta ei tehdä palkkoja alentamalla ja työpäiviä pidentämällä ja jakamalla työtä siten vielä nykyistäkin epätasaisemmin. Niin sanottu tuottavuus paranee parhaiten osaamiseen ja koulutukseen panostamalla. Tulevaisuuden kasvualat ovat niitä, joiden avulla pysäytetään ilmastonmuutos ja pelastetaan maapallo tuleville sukupolville. Energiatehokkaat ratkaisut parantavat myös teollisuuden kilpailukykyä maailman markkinoilla.

Typerintä ŧalouspolitiikkaa on pelkälle talouspolitiikalle rakentuva talouspolitiikka. Maailman pelastaminen tarvitsee humanismia, yhteiskuntien tutkimusta, sekä luovaa ja kriittistä ajattelua, sillä ne ovat demokratian ehto. Kuten filosofi Martha C. Nussbaum sanoo, humanistinen sivistys on talouskasvua tärkeämpää. Pelkkä talouspuhe on tuhoisaa puhetta, sillä se jää sokeaksi niin tuloerojen kasvulle, ympäristön tuhoutumiselle kuin henkisen ilmapiirin latistumiselle ja kovenemiselle. Kuka sellaista maata ja maailmaa voisi haluta?

Hämeen-Anttila siirtyy professoriksi Edinburghin yliopistoon. Tiede ja tutkimus ovat luonteeltaan aina kansainvälisiä, ja siksi tutkijalle siirtymä toisen maan korkeatasoisempaan yliopistoon on luontevaa. Hämeen-Anttilan oppilaat ja suomalaiset tutkijat voivat edelleen seurata hänen tutkimustaan ja halutessaan toteuttaa hänen kanssaan yhteisiä tutkimushankkeita. Silti niin suomalainen tiedeyhteisö kuin Suomi ovat häviäjiä, kun suomalainen johtava islamin tutkija valitsee työnantajakseen toisen maan ja yliopiston. 

Hämeen-Anttila on ollut näkyvimpiä asiantuntijoita monikulttuurisuudesta käydyssä julkisessa keskustelussa. Suomi on lähtemättömästi monikulttuurinen, ja nykyinen maahanmuuttokeskustelu on osoitus siitä, että tarvitsemme monikulttuurisuutta ja moniarvoista yhteiskuntaa ymmärtäviä tutkijoita ja kriittisiä keskustelijoita. Mitä me saamme tilalle, kun Hämeen-Anttilan kaltaiset tutkijat lähtevät? Enemmän perustelemattomia kuulopuheisiin perustuvia heittoja niin kansalaisilta kuin poliitikoilta, enemmän anonyymiä raivoa, päättäjiltä vähemmän kykyä asettua toisen asemaan ja vähemmän osaamista tehdä tasapainoisia perusteltavissa olevia päätöksiä?

Hämeen-Anttilan lähtö on vain yhden professorin ratkaisu, mutta vakava osoitus siitä, ettei pienellä maallamme ole varaa niin suuriin koulutusleikkauksiin kuin Sipilän hallitus nyt toteuttaa: hallitus leikkaa Helsingin yliopistolta, siis Hämeen-Anttilan kotiyliopistolta, rahaa yhden tiedekunnan verran. Se on aika monta menetettyä professoria, toteuttamatonta tutkimusohjelmaa ja tyhjää luentosalia. Suomi on ulkomaisille opiskelijoille ja tutkijoille entistä vähemmän vetovoimainen maa. Koulutussäästöjen uhri on suuri ja jäljet pelottavat.

Pe, 2015-08-21 09:34

Sipilän hallitus on uhannut puolentoista miljardin lisäleikkauksilla, mikäli sen vaatima yhteiskuntasopimus kaatuu. Sipilä totesi eilen, että hallitus etsii vaihtoehtoja kipeille leikkauksille. Hallitus on kuitenkin jo hallitusohjelmassaan uhannut, että lisäleikkaukset suunnataan ihmisille tärkeisiin palveluihin ja sosiaalietuuksiin. 

Olisi perusoikeistohallitukselta puhdas ideologinen arvovalinta maksattaa vientiteollisuuden kilpailukyvyn ongelmat leikkaamalla eläkeläisiltä, työttömiltä ja lapsiperheiltä. Erityisesti hallituksen uhkaamat lisäleikkaukset iskisivät jälleen pienipalkkaisten alojen työntekijöihin ja julkiseen sektoriin.

Häkämies ehti jo eilen sälyttää sopimuksen kaatumisen palkansaajajärjestö SAK:n viaksi. Tosiasia on, ettei yhteiskuntasopimus kaatunut ihan vahingossa. Sipilän hallitus esitti työntekijäjärjestöille yksipuolisen vaatimuksen työajan pidentämisestä ja palkka-alesta. Sopimus olisi koskettanut erityisesti niitä, joilla ei ole paikkaa kolmikantaneuvotteluissa. Nostan hattua sille, etteivät palkansaajajärjestöt suostuneet alentamaan julkisen sektorin palkkoja ja maksattamaan viennin ongelmia tavallisilla julkisen sektorin työntekijöillä halventamalla näiden työtä ja vaikeuttamalla ihmisten toimeentulon edellytyksiä.

Sipilä totesi ottavansa "hyviä ideoita otetaan vastaan" nyt, kun yhteiskuntasopimus kaatui. Olennaista hallituksen olisi ymmärtää, etteivät viennin ongelmia ratkaista työpäivää pidentämällä. Ongelma ei ole niinkään työpäivän pituudessa kuin siinä, ettei meillä ole vientiartikkeleita, joista myös muualla oltaisiin kiinnostuneita. Siksi ei pidä leikata koulutuksesta ja osaamisesta ja kehittämistoiminnasta, vaan panostaa nimenomaan niihin. Suomen nousi 90-luvun lamastakin panostamalla koulutukseen. Siitä ei leikattu. Nyt Sipilän hallitus on leikkaamassa nimenomaan kasvun ja tulevaisuuden edellytyksistä leikkaamalla eniten juuri koulutuksesta ja osaamisesta.

Sipilän hallituksen suurin ongelma on näköalattomuus. Ei kuunnella asiantuntijoita eikä vaivauduta ajattelemaan kokonaisuutta. Hallitus pumppaa rahaa kannattamattomaan teollisuuteen sen sijaan että loisi edellytyksiä uusille aloille ja työpaikoille. Byrokratiaa karsitaan ja tuottavuutta parannetaan digitalisaation avulla. Vienti kaipaa puhtaan teknologian tuotteita. Niillä on kysyntää maailmalla ja niiden alat ovat lamasta huolimatta kasvussa.

Suomessa ei olla pysytty työelämän muutoksen perässä. Sosiaaliturvajärjestelmä huutaa uudistamista perustuloksi. Sen avulla kasvattaisimme kaikkien työikäisten kansalaisten työhön osallistumisen astetta. Kouluttautuminen ja uuden osaamisen hankkiminen olisi työstä pudonnelle helpompaa kuin nyt.

Sipilä on puhunut paljon yrittäjyyden tukemisesta, mutta esitykset ovat toistaiseksi olemattomia. Yrittäjyyden tukeminen puuttui myös yhteiskuntasopimuksesta. Eniten työpaikkoja syntyy juuri pieniin yrityksiin, mutta hallitus ei esitä uusia keinoja työntekijän palkkaamisen helpottamiseksi. Myöskään palvelualojen edistäminen ei kiinnosta hallitusta. Työtä olisi kuitenkin luotavissa myös palvelualoille, ei vain vientiin.

Suomi saadaan nousuun kasvattamalla työhön osallistuvien ihmisten määrää, ei palaamalla kotiäitiyhteiskunnaksi eikä kurjistamalla julkista sektoria. Leikkaukset pienituloisten ostovoimaan eivät luo yhtään uutta työpaikkaa, eivät myöskään leikkaukset lapsiperheiden tulonsiirtoihin. Paluu kotiäitiyhteiskuntaan ei lisää Suomen verotuloja eikä vähennä taantumaa, päinvastoin.

Hallituksen kannattaisi verrata Suomea Ruotsiin, missä vahempainvapaat on jaettu tasaisemmin molempien vanhempien kesken kuin meillä ja nuorten naisten mahdollisuus yhdistää työtä ja perhe-elämää on parempi kuin meillä. Ero Suomen ja Ruotsin välillä naisten työhön osallistumisessa on valtava nimenomaan nuorten, synnytysikäisten naisten kohdalla. Miksi meillä heikennetään lapsiperheiden asemaa ja ajetaan naiset kotiin?
 
Vihreät tasapainottaisivat Suomen talouden ihmisten ja ympäristön kannalta kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Olemme julkaisseet talouslinjauksemme, jolla kavennettaisiin tuloeroja ja vähennettäisiin köyhyyttä. On leikattava mieluummin ympäristölle haitallisia tukia ja toimimattomia yritystukia, ei ihmisten hyvinvoinnista, koulutuksesta ja tulevaisuudesta.

Tässä vastaus Sipilälle, joka ystävällisesti totesi ottavansa hyviä ideoita vastaan.

To, 2015-08-20 17:25

”Aina iloinen ja reipas kolmevuotias Anni etsii kilttiä hoitajaa.” Tähän tapaan kaupiteltiin lapsia silloin, kun Suomessa ei vielä ollut nykyisen kaltaista päivähoitolakia. Näitä ilmoituksia nähdään taas kauppojen ilmoitustauluilla, jos Sipilän hallitus toteuttaa uhkaamansa päivähoidon heikennykset.

Hallitus aikoo rajata työttömien ja vauvaperheiden oikeutta kokopäivähoitoon sekä kasvattaa päivähoidon ryhmäkokoja. Heikennykset iskevät pahiten niihin lapsiin ja perheisiin, joiden tuen tarve on suurin.

Pätkätyösukupolvelle päivähoitopaikan pysyvyys on ollut arjen perusta, johon sentään on voinut luottaa, kun elämä muuten on ollut työn pätkien sirpaloimaa. Jatkossa yhä useampi pätkätyötä tekevä on ilmoitustaulujen varassa, mikäli Sipilän hallitus toteuttaa uhkauksensa ja kaventaa subjektiivista päivähoito-oikeutta. Erityisesti heikkenee pätkätyötä tekevien ja yksinhuoltajien mahdollisuus työssäkäyntiin.

Laadukas päivähoito ja varhaiskasvatus on tärkeä juuri heikompiosaisille perheille. Riippumatta vanhemman tilanteesta työmarkkinoilla lapsella pitää olla oikeus kahteen ateriaan päivässä sekä ohjattuun leikkiin. Ei ole lainkaan itsestään selvää, että näitä on tarjolla lapsen kotona, vaikka jopa molemmat vanhemmat olisivat kotona.

Nykymuotoinen päivähoitojärjestelmä on mahdollistanut naisten kokopäiväisen työssäkäynnin ja tasa-arvoisen osallistumisen yhteiskuntaan. Sittemmin varhaiskasvatusta on opittu ajattelemaan yhä enemmän lapsen, ei niinkään vanhemman oikeutena. Lapsen oikeutena päivähoito-oikeuden ei pitäisikään riippua vanhemman asemasta työmarkkinoilla.

Varhaiskasvatus on kaikkein edullisinta ennaltaehkäisevää lastensuojelua: yhden euron panostus varhaiskasvatukseen tuottaa yhteiskunnalle seitsemän euron hyödyn. Teoriassa uupunut vauvaperhe voi saada kotiin apua lapsiperheiden kotipalvelusta. Kotipalvelun jonot ovat kuitenkin pitkät. Onko koliikin uuvuttaman äidin tehtävä itsestään lastensuojeluilmoitus saadakseen esikoiselle päivähoitopaikan?

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden poisto ei poista taantumaa, mutta se tulee kuormittamaan kotipalvelua ja lastensuojelua. 90-luvun laman leikkauksia maksetaan edelleen kovaa hintaa nuorten mielenterveysongelmina ja menetettyinä työvuosina. Inhimillistä hintaa ei voi edes laskea. Kaikkein taloudellisinta yhteiskunnalle olisi kehittää päivähoitoa nykyistä työelämää vastaavaksi ja niin, että lasten ongelmat pystyttäisiin havaitsemaan riittävän ajoissa.

Sen sijaan hallitus aikoo myös kasvattaa päivähoidon ryhmäkokoja, mikä tarkoittaa suurempaa määrä lapsia hoitajaa kohden, sekä kiireen, stressin ja pahoinvoinnin lisääntymistä. Suuremmat ryhmäkoot tarkoittavat suomeksi irtisanomisia naisvaltaisen alan työntekijöille.

Sipilän hallitus haluaa pidentää työpäivää. Käytännössä tämä merkitsee työn kasaamista niille, joilla sitä on ennestään ja pätkätyöntekijän aseman heikentämistä. Pätkätyöntekijä, usein äiti, jää hiekkalaatikon reunalle, ja Suomi palaa yhteiskunnaksi, jossa isät tekevät pitkää päivää ja äidit osa-aikatyötä, jos saavat lapselle hoitajan. Tämäkö on päivähoidon kurjistamisen perimmäinen tarkoitus?

 

-Kirjoitus on julkaistu Ilkassa 18.8. 2015

Sivut