Blogi

Oikeutta koulunkäyntiavustajille!

Tällä viikolla opetuslautakunnan kokouksessa käytiin läpi opetustoimen budjettinäkymiä. Vajausta on, vaikkakin tilanne on huikeasti parempi kuin sosiaalitoimen puolella. Ilouutinen on kuitenkin tämä: Saimme parin viikon takaisissa budjetin kehysneuvotteluissa opetustoimelle 1,2 miljoonaa euroa lisää luokkakokojen pienentämistä varten ala-asteen 1-6-luokilla. Pääsemme näin purkamaan ne säästöt, joita edellinen valtuusto teki ala-asteelle. Seuraava taistelu onkin yläasteen ja lukioiden ryhmäkokojen pienentäminen.

EU-PERUSTUSLAKIA EI VOI VIELÄ RATIFIOIDA

- Kansalaismielipide jäisi huomiotta

Hallitus antoi syksyllä EU-perustuslain eduskunnan arvioitavaksi jääden odottamaan "myönteistä signaalia". Yhä useammat ovat eduskunnassa alkaneet vaatia, että Suomi ratifioi EU-perustuslain jo tänä keväänä ennen Suomen puheenjohtajuuskautta. Pääministeri Vanhanen on ilmoittanut valmiutensa antaa eduskunnalle varsinaisen ratifiointiesityksen pikaisestikin.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala sanoo, että EU-perustuslainratifioimiselle ei ole edellytyksiä.

Tiedote 4.1.

Helsingin ja Uudenmaan vihreät kuljetusalan lakon vaikutuksista jätehuoltoon:
Jätteen synnyn ehkäisy otettava viimein tosissaan

Helsingin Vihreä piiriyhdistys ry sekä Vihreä Uusimaa ry järjestivät jäteaiheisen seminaarin tiistaina 7.3. Tilaisuudessa keskityttiin pääkaupunkiseudun jätteidenkäsittelyn ajankohtaisiin kysymyksiin. Seminaarissa kuultiin asiantuntijoita Suomen ympäristökeskuksesta, YTV:stä, Suomen luonnonsuojeluliitosta sekä Vantaan Energiasta.

Globaali perustulo?

Hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan yleensä pohjoismaista tai eurooppalaista hyvinvointivaltioita. Hyvinvointipalveluista puhuessamme tarkoitamme puolestaan pohjoismaisia tai suomalaisia hyvinvointipalveluita.
Globaali hyvinvointipalvelujen järjestelmä ei esiinny puheissa yleensä edes kauniina tavoitteena.

Kuitenkin hyvinvointipalveluiden ja kehitysavun tavoite on sama:
taata ihmisille elämisen ja toimeentulon edellytykset.

Teollisuusmaat käyttävät kehitysyhteistyöhön vain kolmasosan lupaamastaan 0,7 prosentin bruttokansantulo-osuudesta.

Työväen mukautumisrahasto

Luin uutisen: EU on aikeissa perustaa puolen miljardin euron rahaston globalisaation takia työnsä menettäneiden tukemiseksi.
Tästä "globalisaatioon mukautumisrahastosta" tuettaisiin niitä aloja, joilta työpaikat ovat siirtyneet EU:n ulkopuolisiin maihin.
Tarkoitus olisi avittaa globalisaatiosta kärsineitä työntekijöitä mm. palkanlisillä, uudelleenkoulutuksella tai käytännön työllistymisavulla.
Hmmm. Sitä uutisessa ei kerrottu, mistä tuo puoli miljardia tulisi - ei voittoa tehneiltä yrityksiltä kuitenkaan? Ettei vaan palkansaajilta verojen muodossa?

Kouluverkko

Olin eilen lähikoulumme Koti ja koulu -yhdistyksen vieraana. Vanhemmilla on huoli siitä, miten koululle käy tulevassa kouluverkkotarkastelussa. Kaupungissa ala-asteikäisten lasten määrä on laskussa ja yläasteikäisten vastaavasti nousussa. Vuodessa ala-asteikäisten määrä on laskenut kaupungissa kolmella tuhannella oppilaalla. Kun oppilaat vähentyvät tasaisesti joka puolelta kaupunkia, ei ole ollenkaan helppoa sanoa, mistä päin kouluja kannattaisi sulkea. Meistäkin tuntuu, että alueellamme on lasten määrä kasvussa.

Joukkoliikenne oikeasti nousuun

Tammikuussa puhuttiin joukkoliikenteen kurjistumiskierteestä, nyt näyttää hiukkasen paremmalta. Maanantaina kaupunginhallitus päätti vuoden 2007 budjettikehyksestä. Joukkoliikenteen tariffitukeen - siis verovaroista maksettava joukkoliikenteen subventioon - lisättiin 4 miljoonaa euroa. Yhdessä kaupunginjohtajan jo lisäämän 4 miljoonan korotuksen kanssa tariffituen kokonaislisäys on ensi vuonna 8 miljoonaa euroa. Tariffituki nousee näin 49 prosenttiin joukkoliikenteen kustannuksista eli olemme prosentin päässä tavoitteestamme.

Valtuusto tänään

Tärkein asia valtuuston kokouksessa tänään oli uuden sosiaalitoimen johtajan valinta. Voutilainen, jota vihreät kannattivat, sai äänten enemmistön. Ehdokkaista Voutilainen ja Välimäki olivat ryhmämme haastateltavina, ja olin tyytyväinen Voutilaisen vastauksiin.

Suomalaisten hyvinvointi 2006

Stakes julkaisi taas tulenarkaa tutkimusta.
Suomalaisten hyvinvointi 2006 -tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista voi entistä paremmin, mutta hyvinvointierot ovat kasvaneet hälyttävästi. Erityisesti yksinhuoltaja- ja monilapsiset perheet ovat heikoilla. Lasten luokkayhteiskunta on totta.

Stakesin tutkimus ennustaa, että nykyisillä politiikan linjauksilla tuloköyhyys jatkaa Suomessa kasvuaan. Köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat.

Melkein kuin töissä

"Tämähän on kohta kuin eduskunnassa", huikkasi tv:stä tuttu kokoomuksen kansaedustaja puoluetoverilleen, kun keskustelu valtuustosalissa kuumeni: vastakkain oli Myllypuron uuden puurakenteisen asuinalueen kaava ja sitä vastustava kansanliike, joka oli kerännyt addressiinsa yli 3000 nimeä metsän säilyttämisen puolesta.
Kyseinen kansanedustaja viettää valtuustoistunnot yleensä kuppilan puolella, sohvalla tv:tä katsellen ja iltalehtiä lukien. Hän tulee saliin vain nappia painamaan ja kulkee silloin minun pulpettini ohi.