Blogi

Ke, 2006-11-22 23:54
Helsingin opetusvirasto päätti joulukuussa 2005 tilata Helsingin koulu- ja oppilaitosverkoston kehityssuunnitelman konsulttifirma Net Effect Oy:ltä. Kehityssuunnitelman nyt valmistuttua opetusvirasto järjestää helsinkiläisille neljä kuulemistilaisuutta.

Ilmoitan irtisanoutuvani yksipuolisille laskennallisille ennustuksille perustuvasta esityksestä. En myöskään hyväksy epädemokraattista menettelyä, jolla kouluverkkoprosessia viedään eteenpäin.

Tilatessaan kouluverkkoselvityksen ulkopuoliselta konsultilta joulukuussa 2005 opetusvirasto jätti informoimatta asiasta opetuslautakuntaa. Opetuslautakunnalta ei myöskään kysytty, millaisia opetuksen laatuun ja sisältöön vaikuttavia tekijöitä kouluverkon sunnittelussa tulisi huomioida. Niinpä konsulttiselvityksessä ei oteta huomioon esimerkiksi koulujen pedagogisia erityispiirteitä, aamu- ja iltapäivähoidon tarpeita, syntyvää kielipolkua, syntyvää koulumatkaa tai jäljelle jäävien koulurakennusten käyttökelposuutta ja kuntoa. Näkemykseni on, että kouluverkkoselvitys on käyttökelvoton eikä se voi toimia minkään tasapuolisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja pedagogisesti kestävään lopputulokseen pyrkivän päätöksenteon pohjana. Ilmoitankin irtisanoutuvani täysin Helsingin opetusviraston tilaaman ja Net Effect Oy:n toteuttaman kouluverkkoesityksen sisällöstä.

Outi Alanko-Kahiluoto
Opetuslautakunnan vpj. (vihr.)
outi.alanko at vihreat.fi
050-5614492
Ke, 2006-11-22 14:57
Kannanotto,
Helsinki 22.11. 2006

Vihreiden kansanedustajaehdokkaat
Outi Alanko-Kahiluoto, Eeva Honkanummi ja Hannu Kokko:

Eduskunnan käsittelyyn on piakkoin tulossa päivähoitolain uudistus, joka ei tuo kaivattua säätelyä ryhmäkokoihin. Toisin kuin hallitusohjelmassa luvattiin, sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema uudistus jättää yli 30 vuotta vanhan lain pahimmat puutteet korjaamatta.

Voimassa oleva päivähoitoasetuksen (239/1973) 6 § ( muut. 806/1992) määrittelee lasten ja hoitajien suhdeluvun tulkinnanvaraisesti. Säädetystä suhdeluvusta voidaan hoitoryhmässä poiketa, kunhan tämä ei ole "jatkuvaa". Tarkkaa aikarajaa sille, mitä tämä "jatkuvasti" pitää sisällään, laki ei anna. Laissa ei myöskään aseteta ylärajaa lapsiryhmän koolle, minkä vuoksi ryhmiä voidaan kasvattaa loputtomasti, kunhan lain määräämä suhdeluku toteutuu.

"Eduskunnan oikeusasiamies on useaan otteeseen todennut, ettei ryhmäkoon ylittyminen ole päivähoitolain hengen mukaista", vihreiden eduskuntavaaliehdokas, asianajaja Hannu Kokko sanoo. "Päivähoitoasetuksenepämääräisyys houkuttelee kuntia käyttämään lain väljyyttä hyväkseen", hän jatkaa."Nyt esitettävä lakimuutos ei kuitenkaan tuo minkäänlaista sisällöllistä tarkennusta lakiin. Ylisuuret ryhmät voidaan vastakin perustaa lain jättämiin porsaanreikiin nojaten", Hannu Kokko sanoo.

"Lasten päivähoitolain tulisi olla niin selkeä ja täsmällinen, ettei ryhmäkokoja voisi edes tilapäisesti ylittää", vaatii Outi Alanko-Kahiluoto. "Vallanpitäjien pitää lunastaa hallitusohjelmassa annettu lupaus päivähoitoryhmien koon rajaamisesta lailla."

"Päivähoito on alle kouluikäisten lasten tärkein hyvinvointipalvelu", Eeva Honkanummi jatkaa. "Sen laadusta tinkiminen kostautuu lasten sairasteluna,vanhempien työpoissaoloina, lasten lisääntyneenä levottomuutena jahoitohenkilökunnan uupumisena. Onkin käsittämätöntä, ettei poliittistatahtoa päivähoidon laadun turvaamiselle löydy!"

Lisätietoja:
Outi Alanko-Kahiluoto, 050 5614492, outi.alanko at vihreat.fi,
Eeva Honkanummi, 050 596 4395, eeva at honkanummi.net
Hannu Kokko, 0400 815616, hannu.kokko at vantaanvihreat.fi
Ti, 2006-11-21 11:20
Miten lapsen etu turvataan?

Keskustelutilaisuus
eduskunnan kansalaisinfossa
(Arkadiankatu 3, Pikkuparlamentin 1. kerros)
keskiviikkona 22.11. klo 15.

Mukana keskustelemassa vihreät valtuutetut ja kansanedustajaehdokkaat Outi Alanko-Kahiluoto (Helsinki), Eeva Honkanummi (Espoo) ja Hannu Kokko (Vantaa) sekä vihreä kansanedustaja Kirsi Ojansuu (Hämeenlinna).

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Outi Alanko-Kahiluoto, 050 5614492, outi.alanko at vihreat.fi,
Eeva Honkanummi, 050 596 4395, eeva at honkanummi.net,
Hannu Kokko, 0400 815616, hannu.kokko at vantaanvihreat.fi.

Allekirjoita adressi päivähoidon ryhmäkokojen pienentämiseksi!
Su, 2006-11-19 00:32
Elämmekö jo lasten luokkayhteiskunnassa?

Keskustelutilaisuus

Lastenoikeuksien päivänä 20.1. klo 19
Teatteri Tikkurilassa (Tikkurilantie 44)

Mukana Vihreiden valtuutetut ja eduskuntavaaliehdokkaat
Hannu Kokko (Vantaa) ja Outi Alanko-Kahiluoto (Helsinki).
La, 2006-11-18 19:23
Tämän viikon valtuustokokouksessa äänestettiin budjettiponsista. Valtuusto äänesti yksimielisesti poteni puolesta, jossa esitin että "koulupudokkuuden ehkäisemiseksi lisätään peruskoulun päättävien opinto-ohjausta sekä joustavia opetusjärjestelyitä". Joustavilla opetusjärjestelyillä viittasin työharjoittelun lomittamisella oppitunteihin. Tällaisesta opetuksesta on jo hyviä kokemuksia.

Toinen ponteni sen sijaan ei mennyt läpi. Esitin, että seuraavalla suunnittelukaudella purettaisiin yläasteen luokkien tuntikehyssäästöt. Vaikkei valtuusto ollutkaan ponnelle suosiollinen, seuraavassa budjetissa määrärahojen yläluokkien tuntikehyssäästöjen purkamiselle pitäisi kyllä löytyä, mikäli demarit ja kokoomus pitävät sanansa.
Ti, 2006-11-14 14:31
Opetuslautakunnalle ja -jaostoille järjestettiin kouluverkon infotilaisuus vasta muutamaa päivää ennen kuin se julkaistiin lehdistölle. Konsulttifirma Net Effect OY:n edustaja kertoi tilaisuudessa selvityksen lähtökohdista. Yksi oli kuulemma se, että helsinkiläisperheet kuljettavat lapsiaan jo nyt hyvin määrätietoisesti itse valitsemiinsa kouluihin. Outo väite, kun katsoo lakkautettaviksi ehdotettujen koulujen sijaintia: suuri osa niistä sijaitsee Itä- ja Pohjois-Helsingin lähiöissä.

Ekologisuudellakaan ei näytä olevan väliä, kun on kyse sektorikohtaisista säästöistä. (Vaikka palveleehan lasten kuljettaminen autolla kouluun toki Helsingin kokoomusryhmän hiljattaista linjausta, jonka mukaan autoilun tarpeet pitää "ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa". )

Mitä tulee väestöennusteisiin, nimenomaan em. lapsivaltaisilla lähiöalueilla myös maahanmuutajaperheiden osuus on suuri, enkä usko että väestöennuste kykenee luotettavasti huomioimaan näiden perheiden vaikutusta tilastoihin.

Eilen saimme lehdistä lukea, että sisäilma on Helsingin ala-asteen kouluissa huono, ja että syynä tähän ovat suuret ryhmäkoot. Suuret luokat ovat monella tapaa vahingollisia lapsille. Erityislasten määrä kasvaa edelleen, ja sekin pitäisi huomioida tilan tarpeen kasvuna. Kouluverkkoesitys sen sijaan kasvattaisi luokkakokoja entisestään.
Vaikea uskoa, että opetuslautakunnalta löytyisi näin huonolle esitykselle tukea! Opetuslautakunnan ensisijaisena tehtävänä kuitenkin on puolustaa opetuksen laatua, ei hakea sektorikohtaisia säästöjä lasten kustannuksella.
La, 2006-11-11 16:36
Kouluverkkoprosessi etenee johdonmukaisen epädemokraattisena: sähköpostiini (olen siis opetuslautakunnan vpj.) tupsahti tiedote, jossa opetusvirasto ilmoittaa järjestävänsä kansalaiskuulemisia Net Effect Oy:n kouluverkkoselvityksestä.

Tiedotteessa sanotaan, että "Tilaisuuksissa ovat läsnä apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund, Net Effect Oy:n edustajat sekä opetusviraston johto ja asiantuntijat." Siis ei opetuslautakunta, ei poliittisia päättäjiä, jollei apulaiskaupunginjohtaja Björklundia (sd.) oteta lukuun.

En tiedä, mistä alunalkaen (kaupunginhallitukselta? kaupunginjohtajalta?) on peräisin ajatus kouluverkkoselvityksen tilaamisesta ulkopuoliselta konsulttifirmalta neuvottelematta tilauksen sisällöstä opetuslautakunnan kanssa. Koko prosessi on ollut täydellisen epädemokraattinen. Opetuslautakunta sai lukea viime joulukuussa sanomalehdestä, että Helsingin kaupunki (=kokoomus ja demarit?) on tilannut kouluverkon karsimista koskevan selvityksen ulkopuoliselta konsulttifirmalta. Opetuslautakunnalle ei informoitu tästä päätöksestä, ja siksi opetuslautakunnalta ei myöskään kysytty, mitä taustamuuttujia kouluverkkoselvityksessä tulisi huomioida. Niinpä jätettiin huomioimatta kaikki se, minkä huomioimisesta opetuslautakunta poliittisia päätöksiä tehdessään on vastuussa: kunkin koulun pedagoginen erityislaatuisuus, aamu-ja iltapäivähoidon tarpeet, jäljelle jäävien koulujen kunto ja sisäilman kapasiteetti, syntyvät koulumatkat ja kielipolut, kunkin alueen oppilasaines ja erityistarpeet, jne.

Selvityksessä on huomioitu vain väestöennuste ja tilakapsiteetti, ei mitään muuta. Todetaan, että tällä hetkellä Helsingissä koulut ovat tehokkaassa käytössä, mutta jos väestöennuste toteutuu, nämä 300-500 oppilaan koulut voitaisiin lakkauttaa.

On siis lähdetty hakemaan vain eurosäästöjä ja unohdettu, mikä viime kädessä on opetustoimen tehtävä ja substanssi: hyvän opetuksen tarjoaminen kaikille lapsille asuinpaikasta riippumatta. Lähtökohtaisen kapeakatseisuutensa vuoksi nyt julkistettu selvitys on niin puutteellinen, etten ymmärrä mitä sillä voi tehdä. Väestöennusteet opetuslautakunta saa joka tapauksessa tilastokeskuksesta, ei siihen ulkopuolista konsulttia tarvita. Nyt kaupunki on maksanut vuoden työstä ulkopuoliselle firmalle saadakseen aikaan kaupunkilaisille esiteltävän "selvityksen", joka ei voi toimia minkään tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen pyrkivän päätösenteon pohjana - vaikkakin näyttää siltä, että suuret puolueet ovat jo päätöksensä tehneet. Esitys pitäisikin ampua alas jo epädemokraattisuutensa vuoksi. Kyse on kuitenkin meidän kouluistamme.
Ti, 2006-11-07 11:19
Opetusvirasto julkisti tänään ulkopuoliselta konsultilta tilatun selvityksen Helsingin "kouluverkon kehittämistarpeista" vuosille 2007-10. Kuten jokainen uusliberalistista käsitteistöä sisäistänyt ymmärtää, kyseessä on esitys lakkautettavista kouluista.

Kaupallinen konsulttifirma Net Effect ehdottaa 20 koulun lakkauttamista vuoteen 2010 mennessä. Oletuksena on, että lapsimäärä Helsingissä vähenee niin paljon, että parinkymmenen keskikokoisen 300-400 oppilaan koulu voidaan sulkea. Joukossa on jopa yli 500 oppilaan kouluja. Mitään suunnitelmaa tai visiota siitä, mihin kunkin lakkautetun koulun lapset sitten kulkevat, ei esitys sisällä. Myöskään koulurakennusten kuntoa tai koulumatkoja ei huomioida millään tavalla.

Säästöjä koulujen lakkauttamisesta kertyy konsultin mukaan kymmeniä miljoonia euroja.

Kyllä kouluverkkoa minunkin mielestäni kannattaa miettiä sitä mukaa kuin lapsimäärä todella vähenee. Kouluja ei kuitenkaan voi lakkauttaa etukenoisesti, jos näin ei ole tapahtunut, kuten päiväkotien kohdalla on erehdytty tekemään. Mitään säästöä tuskin tulee, jos lopputuloksena ovat ylisuuret luokat, hälinä ja happikato. Harvan vanhan koululuokan sisäilma riittää 30-40 lapselle.

Kestämätöntä konsultin suosituksessa on sekin, ettei se huomioi iltapäivähoidon tarpeita millään tavalla. Helsingin kaupunginhallitus siirsi vuoden alussa vastuun koululaisten iltapäivähoidon järjestämisestä opetustoimelle. Jo nyt kouluissa on ilmennyt pulaa iltapäiväkerhojen tiloista. Entäpä sitten eheytetty koulupäivä, jota suuret puolueet innokkaasti ajavat? Sehän pidentäisi koulupäiviä ja lisäisi kerhotilojen tarvetta.

Net Effectin esitys on keskeneräinen ja huonosti valmisteltu. Sen julkistaminen on kaupunkilaisten pelottelua ja johtaa pahimmassa tapauksessa itseään toteuttavaan ennusteeseen: kukapa muuttaisi lapsineen lakkautettavan koulun naapuriin?
Ma, 2006-11-06 23:54
Helsingin Sanomien Jarmo Huhtanen on kirjoittanut blogiinsa asunnottomuudesta. Kävin kommentoimassa.

"Pääkaupunkiseudun vähentämisohjelmalla" on väärä nimi. Sen pitäisi olla asunnottomuuden poistamisohjelma. Sillä mikä on luonnollinen määrä asunnottomia? 100? 200? Koska asunnottomuuden vähentäminen voidaan lopettaa? Virallisissa ohjelmissa asunnottomuuteen suhtaudutaan aivan kuin se olisi luonnonlaki. Ikään kuin olisi luonnollista että on asunnottomuutta - samaan tapaan kuin olemme alkaneet ajatella, että tietty määrä työttömyyttä on luonnollinen olotila. Siksi todellisia keinoja niiden poistamiseksi ei tarvitse keksiä.

Laissa pitäisi säätää subjektiivinen oikeus asumiseen, minkä rikkomisesta kuntia rangaistaisiin. Asunnottomuus ei häviä, ellei sen tuottamisesta ja ylläpitämisestä tehdä rikosta. Sillä rikoshan se tässä ilmastossa on.

Tätini ja setäni löysivät lumihankeen paleltuneen miehen. Oli talvi -67 ja Oulussa oli ennetyskovat pakkaset. Tätini ja hänen miehensä soittivat ambulanssin. Sairaalassa miehen jalat piti amputoida, niin pahoin ne olivat paleltuneet. Miehen tarina asunnottomaksi oli kovin tyypillinen: hän oli menettänyt työnsä muutamaa vuotta aikaisemmin. Tämän jälkeen oli tullut ero, ja mies oli joutunut lähtemään yhteisestä asunnosta. Myöhemmin kävi ilmi, että asunnoton oli tädilleni lapsuudesta tuttu. Mies, Erkki nimeltään, oli työskennellyt sodan jälkeen hetken aikaa tätini ja isäni lapsuudenkodissa.

Asunnoton voi olla kuka tahansa meille entuudestaan tuttu. Se kannattaa muistaa, kun seuraavan kerran tulee puheeksi uuden asuntolan perustaminen Helsinkiin. Sillä asuntoloita tarvitaan: pääkaupunkiseudulla on edelleen tuhansia asunnottomia.

Sivut