Krääsätöntä joulua!

Suvi Salmela ja Malva Green
Kirjoittajat työskentelevät ympäristöalalla

Tällä viikolla käynnistyi Krääsätön joulukuu -kampanja ja viime viikolla vietettiin Älä osta mitään -päivää. Toisia meistä nämä kampanjat eivät kosketa, koska tänäänkään ei ollut varaa ostaa mitään. Joulu kärjistää ja tuo näkyville kotitalouksien välisiä tuloeroja. Varsinkin pienituloisten lapsiperheiden joulua saattaa varjostaa stressi taloudellisesta pärjäämisestä ja huoli siitä, että lapsille ei pysty tarjoamaan onnellista joulua lahjoineen.

Seurakunnat ovat keränneet lahjatoiveita vähävaraisilta perheiltä. Lasten lahjatoiveet ovat olleet silmiinpistävän yhdenmukaisia. Pienet pojat haluavat eniten legoja ja tytöt Barbie- ja Bratz-nukkeja.  Vähävaraisenkin perheen lapsi haluaa jotain, mitä muilla on.  

Suomalaisten kulutus ylittää ekologisen kantokyvyn rajat, mutta luonnonvarojen kulutus ei jakaudu tasaisesti. Ympäristönäkökulmasta pienituloisten ekologinen jalanjälki on keskiverto suomalaista paljon pienempi.

Hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan kuitenkin myös yksinasuvien perusturvan saajien kulutus ylittää ekologisen kestävyyden rajat. Heidän elintasonsa ei ole myöskään sosiaalisesti kestävää – tulot eivät riitä kohtuulliseen kulutukseen tai välttämättömiin tuotteisiin ja palveluihin.  Köyhyys tarkoittaa usein valinnanmahdollisuuksien puutetta.  Ei ole mahdollisuutta ostaa kalliimpaa luomua tai ostaa laadukkaampia ja pitkäikäisempiä tuotteita.

Raportin kirjoittajien johtopäätös on, ettei kestämättömän elämäntavan ongelma ratkea vain yksilön valintoja tarkastelemalla. Tehokkaimmin kulutuksen ongelmiin päästäisiin kiinni muuttamalla tuotantorakenteita. Tähän tähtää esimerkiksi EU:n tuotepolitiikka. Kuluttamistamme tuotteista pyritään tekemään ympäristöystävällisempiä. 

EcoDesign-direktiivi pienentää huomaamattamme sähköä käyttävien laitteiden energiankulutusta.  Tässä voittaa niin ympäristö kuin kuluttajien kukkarokin. Direktiivi on myös osoittanut toimivuutensa. Esimerkiksi valaistuksen energiankulutus on Suomessa pienentynyt.

Se taas, että kulutus vähenee toisaalla, mutta lisääntyy toisaalla ei ratkea kuin peiliin katsomalla.  Laitteiden pienentyneen energiankulutuksen hyödyt valuvat hukkaan, jos samalla sähköä kuluttavia laitteita hankintaan lisää.

Kulutuksen karsimista ei ole oikeudenmukaista aloittaa pienituloisimmasta päästä, vaan pitäisi tarkastella ylikuluttavan keskiluokan kulutustottumuksia. Niiden mukaan määräytyy se, mitä pidetään yhteiskunnassa normaalina. Kulutuskritiikin kärki kannattaisi suunnata erityisesti niihin, joilla on varaa valita.

Tarvitsemme siis resurssien tasapuolisempaa jakamista ja ympäristön kannalta fiksumpia tuotteita. Ja heille - joilla on siihen on varaa - viisautta kuluttaa kohtuullisesti ja tehdä parempia valintoja.

Tagit: kuluttaminen älä osta mitään krääsätön joulukuu Tuloerot köyhyys