Päivähoidon laadusta tehtävä selvitys

Posted on

Tiedote

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen, jossa hän esittää perusteellisen selvitystyön teettämistä päivähoidon tilasta ja laadusta.

Selvitys on tarpeen, jotta päivähoidon puutteet saadaan kattavasti selville ja päivähoitolain kokonaisuudistus voidaan uudistaa ajantasaisen tiedon pohjalta. 

Päivähoitolakia ei saa uudistaa hosuen

Posted on

Nykyisen päivähoitolain puutteet ovat olleet pitkään tiedossa. Odotukset olivatkin virittyneet valmiiksi korkealle, kun Vanhasen II hallituksen ohjelmaan kirjattiin lupaus päivähoitolainsäädännön kokonaisuudistuksen toteuttamisesta.

Syrjivät rakenteet esiin – ja tasa-arvoa kaupunkiin!

Posted on

Syrjivät rakenteet esiin – ja tasa-arvoa kaupunkiin!

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi tammikuussa kaupungin tasa-arvosuunnitelman kahdeksi vuodeksi eteenpäin. On hyvä, että tasa-arvolle on omistettu oma, erillinen suunnitelmansa. Esimerkiksi nais- ja miesalojen palkkaepätasa-arvo on vakava asia, joka heijastuu yhteiskunnan hyvinvointiin monilla eri tasoilla. Tasa-arvosuunnitelma on tarpeellinen päätöksenteon väline tasa-arvon toteuttamiseksi.