tarveharkinta

Työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto on Vihreille työvoitto

Hallitus on saanut sovittua valtiontalouden veroratkaisuista tuleville vuosille. Erityisesti työmarkkinatuen tarveharkinnan poistuminen puolison tulojen osalta on loistava parannus. Uudistus astuu voimaan jo ensi vuoden alusta.

Työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto on ollut Vihreiden tavoitteena jo pitkään. Se oli myös Vihreiden vaatimuksena hallitusneuvotteluissa. Hallitusohjelmaan kirjattiinkin, että työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen selvitetään. Tarveharkinnan poisto on siis meille työvoitto.

Viime hallituskaudella SATA-komitea esitti työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopumista, mutta riittävää poliittista tahtotilaa ei silloin syntynyt. 

Vihreiden mielestä sosiaaliturvan tulee olla henkilökohtaista eikä se saa olla riippuvaista esimerkiksi puolison tuloista. Nyt työmarkkinatuen varassa olevan osalta tilanne parantuu, mutta parantamisen varaa vielä jää: aikuisten kotona asuvien nuorten osalta tarveharkinta säilyy. Samassa taloudessa asuvien vanhempien tulot siis vaikuttavat jatkossakin työmarkkinatuen määrään.

Sosiaaliturvajärjestelmää tulee siis myös jatkossa kehittää entistä henkilökohtaisempaan suuntaan. Järjestelmän tulee olla yksilöllinen niin, ettei kukaan täysi-ikäinen jää toisen tulojen varaan.

Tagit: työmarkkinatuki tarveharkinta

Sosiaaliturvan on oltava henkilökohtaista

Perusturvan saaminen ei Suomessa ole aina helppoa, vaikka ihminen olisi elämäntilanteessa, jossa tulot eivät riitä elämiseen. Syynä on sosiaaliturvajärjestelmän byrokraattisuus, jolle on annettu byrokraattiselta kalskahtava nimikin, "syyperustainen sosiaaliturva". Perusturvaetuudet ovat moninkertaisen tarveharkinnan takana: kutakin etuutta harkitaan erikseen ja kaikkia hieman eri kriteereillä.

Käytännössä tarveharkintaisuus tarkoittaa sitä, että jos puolison tai vanhemman tulot ylittävät tietyn enimmäismäärän (jonka taso on hyvin alhaalla) perusturvaa ei enää myönnetä tai sitä leikataan.

Tarveharkintaisuus siis pakottaa ihmisen riippuvaiseksi puolisostaan tai vanhemmistaan. Työmarkkinatuella elävän ei kannata ottaa työtä vastaan, jos seurauksena on se, että pariskunnan yhteenlasketut tulot pienenevät. Alaikäisen lapsen kesätyötulot lasketaan koko perheen tienesteiksi, ja ne vähentävät koko perheen toimeentulotukea. Systeemi opettaa, ettei kannata yrittää omalla työllä kohentaa rahatilannettaan. Ei ihme, että meillä työttömyys jo periytyy sukupolvesta toiseen.  

Toisen asteen opiskelijan opintotuki on sidottu perheen tuloihin, vaikka opiskelija olisi täysi-ikäinen ja asuisi itsenäisesti. Tämä voi johtaa tilanteisiin, joissa opiskelija jää kokonaan ilman tukea, jos vanhemmat käytännössä syystä tai toisesta jättävät tukematta lastaan. Vanhempien tulot voivat estää opiskelijaa saamasta opintotukea. 

Sosiaaliturvasta on tehtävä henkilökohtaista! Toimeentulo on jokaisen henkilökohtainen oikeus, eikä järjestelmän pidä tehdä ihmisiä väärällä tai epäoikeudenmukaisella tavalla riippuvaisiksi perheensä tai puolisonsa tuloista. Sosiaaliturvan tulee toimia ponnahduslautana parempaan: oman tilanteensa kohentamisen esimerkiksi työtä tekemällä on aina oltava kannattavaa. On oltava reittejä ulos köyhyydestä.

Työmarkkinatuen tarveharkintaa on tällä kaudella loivennettu korottamalla puolison tulorajoja. Jatkossa tarveharkinnasta on luovuttava.

Toisen asteen opiskelijoiden opintotuesta on tehtävä henkilökohtaista. Tämä parantaisi opiskelijoiden toimeentuloa ja valmistumisedellytyksiä.

Toimeentulotuessa pienten työtulojen yhteensovitusta olisi syytä tarkastella uudestaan. Tavoitteena tulee olla sosiaaliturvan kannustavuus kaikissa tilanteissa.

Ihmisiä ei ainakaan pidä syyllistää köyhyydestä ja työttömyydestä, jos järjestelmä kaikin tavoin osoittaa, ettei yrittäminen todellakaan kannata.

Tagit: Sosiaaliturva Työ Opintotuki tarveharkinta kannustavuus henkilökohtaisuus

Työhön kannustaminen ei saa olla tekosyy luokkayhteiskunnalle

Eduskunnassa keskusteltiin eilen tuloeroista. Tämä keskustelu oli huomattavasti asiallisempi kuin välikysymyskeskustelu köyhyydestä viime vuonna. Silloin oppostio piti yllä keskustelua lähinnä siitä, missä isyyslomalla oleva Katainen vietää aikaansa, kun ei ole istunnossa. Kataisesta oli julkaistu lehdessä kuva, jossa hän piti yleisötilaisuutta After Ski -baaarissa Lapissa.

Kokoomus tarjosi lääkkeenä köyhyyteen lähinnä työtä. Kyllä työtä Suomessa riittää, hehkutti Katainen. Kuulemma puuttuu vain työn rahoittajia.

Huomautin Kataiselle, etteivät kaikki ole työmarkkinoilla eivätkä kaikki pysty elättämään itseään tai perhettään työllään. Siksi on tasattava tuloeroja myös verotuksella ja tehtävä tulonsiirtoja. On väärin puhua vain työstä keinona vähentää köyhyyttä. Ei työhön kannustaminen saa olla tekosyy luokkayhteiskunnan rakentamiselle.

Paras keino absoluuttisen köyhyyden vähentämiseen olisi perusturvan tasokorotus sekä työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto, mieluiten yhtaikaa toteutettuna. Perusturvan tasokorotus olisi välttämätön tulonsiirto kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, kun taas tarveharkinnan poisto helpottaisi työttömän mahdollisuutta parantaa itse toimeentuloaan.

Perusturvaa pitää korottaa, koska yhteiskunnassamme kaikkein heikoimmassa asemassa ovat ne, jotka ovat perusturvan varassa. Perusturvan ja vähimmäispäivärahojen varassa on niitä, jotka eivät pysty parantamaan tilannettaan menemällä työhön. Perusturva ei riitä elämiseen, ja siksi sen varassa oleva joutuu tukeutumaan toimeentulotukeen, joka alun alkaen on tarkoitettu viimesijaiseksi etuudeksi. Työttömän perusturva on myös jäänyt kohtuuttomasti jälkeen ansioturvasta.

Työmarkkinatuen tarveharkinta taas pitää poistaa kokonaan, koska on epäoikeudenmukaista ja työttömän kannalta  lannistavaa, että puolison tai vanhempien tulot alentavat samassa taloudessa asuvan työttömän työmarkkinatuea.

Hallitusohjelmassa sanotaan, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Olen tästä kyllä eri mieltä. Työ on parasta sosiaaliturvaa vain niille, jotka pystyvät menemään töihin. Sosiaaliturva on parasta sosiaaliturvaa niille, jotka syystä tai toisesta ovat jääneet työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Tagit: perusturva köyhyys työmarkkinatuki työttömyys tarveharkinta
Tilaa syöte RSS - tarveharkinta