toimeentulotuki

Hallitus linjaa: köyhät lukioon lainarahalla

Jätin muutama viikko sitten hallitukselle kirjallisen kysymyksen lukiolaisten oikeudesta toimeentulotukeen. Kysyin, miksi Kela on kiristänyt toimeentulotuen ehtoja niin, etteivät 18-vuotta täyttäneet lukiolaiset ole enää oikeutettuja toimeentulotukeen, vaan heidän edellytetään ottavan opintolainaa. Kelan uusi linjaus sotii sosiaali- ja terveysministeriön voimassaolevaa opintotukilain ohjeistusta vastaan. Siinä nimenomaisesti sanotaan, ettei opintolainan ottamista voida velvoittaa lukiokoulutuksessa olevilta opiskelijoilta, koska lukio ei johda suoraan mihinkään ammattiin. 
 
Vastauksessaan kysymykseeni ministeri Rehula toteaa Kelan uuden käytännön perustuvan elämäntilanteen kokonaisarvioon ja että kokonaisarvio mahdollistaa tasapuolisen kohtelun. 

Rehulan puhe kokonaisarviosta on katteetonta. Käytännössä Kelan uusi linjaus tarkoittaa, etteivät köyhyysrajalla olevien perheiden lapset tule lähtemään lukio-opintoihin, jos heillä on tieto siitä, että opinnot on rahoitettava velaksi.
 
On erittäin ongelmallista edellyttää lukiolaiselta opiskelua tai vuokranmaksua lainalla, sillä se kasvattaa eriarvoisuutta. Lukio-opinnot tulevat myös lähivuosina olemaan entistä kalliimpia pientuloisten perheiden lapsille. Opetussuunnitelmien uudistus on uudistanut myös oppikirjat, joten lähivuosina oppikirjoja on entistä vaikeampi tai mahdotonta hankkia käytettyinä. Myös siirtyminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin kasvattaa kuluja, sillä lukio-opiskelija tarvitsee työvälineekseen oman tietokoneen. 
 
Varakkaan perheen nuorella ei ole tarvetta elämisen ja opiskelun rahoittamiseen lainalla, kun taas pienituloisen perheen nuori valmistuu lukiosta valmiiksi velkaisena jo ennen hakeutumistaan korkea-aseen opintoihin, joihin hän jälleen tarvitsee opintolainaa. Jo nyt koulutus on vahvasti periytyvää, ja perheen sosioekonominen tausta vaikuttaa vahvasti toisen asteen opintoihin pyrkimiseen ja niissä pärjäämiseen. Tutkimukset osoittavat pienituloisten perheiden nuorten hakeutuvan vähemmän lukioon kuin varakkaiden. Toisaalta koulutus on tutkitusti tehokas tapa tasata taustasta johtuvaa eriarvoisuutta. 

Kelan uusi ohjeistus, jonka mukaan lukio-opinnot tulisi rahoittaa opintolainalla, kasvattaa eriarvoisuutta edelleen. Tämän hallitus nyt on kaikessa hiljaisuudessa hyväksynyt. Ministeri Rehulan vastaus ei sitä muuksi muuta. Suomesta tehdään hallituksen yksittäisillä päätöksillä luokkayhteiskuntaa, jossa köyhien lasten koulutus on heikompaa kuin varakkaiden. 

Kirjallisen kysymyksen vastaus kokonaisuudessaan on luettavissa täällä

Tagit: koulutus lukiolaiset toimeentulotuki

Tiedote: Toimeentulotuen asiakkaiden kestämätön tilanne korjattava välittömästi!

Tiedote 3.3.
 
Vihreiltä kirjallinen kysymys toimeentulotukihakemusten ruuhkautumisesta Kelassa
 
Vihreä eduskuntaryhmä kysyi eilen 2.3. suullisella kyselytunnilla toimeentulotuen Kela-siirron aiheuttamista ongelmista. Vihreä ryhmä jätti asiasta myös samana päivänä kirjallisen kysymyksen. 


Toimeentulotuen perusosa siirrettiin Kelan hoidettavaksi helmikuun alusta, koska eri puolilla Suomea asuville asiakkaille haluttiin taata yhdenvertaisempi kohtelu. Nyt on valitettavasti osoittautunut, että siirron käytännön toteutuksessa on moni asia mennyt pieleen ja päätösten viivästyessä monet toimeentulotuen saajat ovat joutuneet sietämättömään tilanteeseen. Asia koskee kaikkiaan 261 500 suomalaiskotia. 


Hallitus leikkasi Kelan resursseja budjetissaan. Niinpä toimeentulotuen käsittelyyn palkattiin vain puolet siitä määrästä käsittelijöitä, joka kunnissa käsitteli toimeentulotuen perusosahakemuksia. Hakemuksia ei pystytäkään Kelassa käsittelemään lain säätämissä käsittelyajoissa. 

- Aliresursoinnin seurauksena Kelan toimipisteet ovat pahasti ruuhkautuneet, ja esimerkiksi hakemuksensa viivästymisestä kysyvä soittaja joutuu maksamaan tuntikausien jonotuksesta. Henkilökohtaista tapaamista on käytännössä turha edes yrittää, vaikka lain mukaan sen pitäisi aina olla mahdollista. Kela on joutunut jopa julkisesti vetoamaan, että asiakkaat eivät soittaisi eivätkä tulisi käymään, vaan jäisivät odottamaan päätöstä. Tilanteesta on seurannut monelle erittäin vaikea tilanne. Leipäjonot uhkaavat venyä, ja hakijoille voi syntyä maksuhäiriömerkintöjä, koska Kelan palvelut eivät toimi ajallaan, toteaa kysymyksen ensimmäisenä allekirjoittajana toiminut Jyrki Kasvi.

- Hallituksen on lisättävä Kelan rahoitusta pikaisesti lisäbudjetilla. Lisäksi vastuunjakoa toimeentulotuesta äkillisissä kriisitilanteissa tulee välittömästi selkeyttää niin, että kunnat antavat kiireellisen avun täydentävänä ja ennaltaehkäisevänä toimeentulotukena odottamatta Kelan päätöksiä. Kiireellisen avun tukipäätöksiä ei tulkinnanvaraisen ohjeistuksen takia saa pompotella viranomaiselta toiselle, edellyttää Kelan valtuutettuna toimiva Outi Alanko-Kahiluoto.

- Toimeentulotuen viivästyminen on jättänyt varjoonsa, että Kelaan siirron yhteydessä tuen myöntämisperusteet ovat kiristyneet. Esimerkiksi 18-vuotiaiden lukiolaisten osalta Kelan ohjeet ovat vastakkaiset sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden kanssa. Kunnissa noudatettiin ministeriön ohjetta, jonka mukaan lukiolaisen ei tarvitse nostaa opintolainaa tukea saadakseen, koska lukio ei valmista ammattiin. Kela vaatii lainan nostamista. Kelan ohjeistus on välittömästi saatettava vastaamaan ministeriön ohjeistuksia, vaatii Kasvi. 

Lisätietoja: 
Jyrki Kasvi, gsm 050 511 3120
Outi Alanko-Kahiluoto 050 512 1727

Tagit: toimeentulotuki

Huomio köyhiin lapsiperheisiin

Viime perjantain voitto tasavertaiselle avioliittolaille oli merkittävä päivä yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistymiselle Suomessa. Samana päivänä salissa äänestettiin kuitenkin myös muista merkittävistä asioista, jotka ovat tiedotusvälineissä jääneet vähemmälle huomiolle. 

Äänestyksessä hyväksyttiin lapsilisäleikkaus sekä sitä kompensoiva verovähennys. Koko oppositio äänesti lapsilisän leikkausta vastaan. Hävisimme valitettavasti äänin 100-98. Me Vihreät äänestimme paitsi lapsilisäleikkausta vastaan, myös epäluottamusta hallitukselle. Hallitus pysyi pystyssä niukin luvuin.

Äänestimme lapsilisälain muuttamista vastaan, koska emme pitäneet muutosta kokonaisuudessaan onnistuneena. Hallitus yritti etsiä ratkaisun, jolla kahdeksan euron kuukausittainen leikkaus lapsilisiin olisi korvattu pienituloisimmille perheille verovähennyksen avulla. Verovähennys on kuitenkin osoittautunut monimutkaiseksi eikä riittävän oikeudenmukaiseksi tavaksi korvata lapsilisäleikkaus pienituloisille. 

Kun oikeudenmukaista mallia ei löytynyt, olisi koko leikkaus pitänyt peruuttaa. On inhimillistä tehdä virheitä, mutta pölkkypäistä pitää päätöksistä kiinni, jos ne osoittautuvat epäonnistuneiksi. On käsittämätöntä, että hallitus oli valmis budjetoimaan lapsiperheiden verovähennysmallin toteuttamiseen tarvittavaan tietokonejärjestelmään 2,5 miljoonaa euroa, mutta ei ollut valmis pienentämään lapsilisäleikkausta tällä summalla huomattuaan, ettei verovähennysmallista saa oikeudenmukaista millään. 

Lapsilisä on universaali kaikille kuuluva etuus. Sen jokainen perhe saa lapsimäärän mukaan tuloista riippumatta. Lapsilisäleikkaus ajaa köyhimpiä perheitä toimeentulotuelle. Köyhyyden vähentämisen näkökulmasta tämä on täysin väärä suunta. Kaikkein vaikeinta pienituloiselle on toimeentulotuen ja työtulojen yhdistäminen. Nyt lapsilisää leikataan siten, että osa pienituloisimmista perheistä jää vaille verovähennystä. Tämä lisää lapsiköyhyyttä ja toimeentulotukimenoja ja vaikeuttaa köyhyysrajalla sinnittelevien perheiden asemaa.

Miksi lapsiperheiden verovähennys sitten osoittautui huonoksi tavaksi kohdistaa lapsilisäleikkaus sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla? Oikeudenmukaista on vähennyksen henkilökohtaisuus, sillä vihreät ei kannata sukupuolten tasa-arvon kannalta kyseenalaiseen perheverotukseen siirtymistä.

Lapsivähennyksen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttäisi kuitenkin, että henkilöllä tulisi maksettavaksi veroa 50-400 euroa vuodessa ja että puhtaan ansio- ja pääomatulon yhteismäärä ei ylitä 36 000 euroa vuodessa. Mutta jos henkilölle ei muiden vähennysten takia tule veroa muutenkaan maksettavaksi, hän ei hyödy lapsivähennyksestä yhtään mitenkään. Tästä syystä lapsivähennyksestä ei tule hyötymään lainkaan esimerkiksi pienituloinen opiskeleva vanhempi, joka saa koko vuoden opintorahaa, eikä myöskään vanhempi, joka on pudonnut esimerkiksi terveydellisistä syistä työelämästä ja jäänyt kansaneläkkeen/takuueläkkeen varaan. 

Hallitus perusteli lapsilisäleikkausta sillä, että lapsilisän määrän alentuminen ei heikennä kaikkien pienituloisempien, toimeentulotukea saavien lapsiperheiden taloudellista asemaa, koska lapsilisä otettaisiin huomioon toimeentulotuen määrään vaikuttavana tulona. Valitettavasti valtaosa poliitikoista ei ymmärrä, miksi juuri tämä perustelu on huono. 

On paljon perheitä, jotka ovat lähes oikeutettuja tai oikeutettuja toimeentulotukeen, mutta jättävät tuen hakematta, koska hakeminen koetaan nöyryyttäväksi ja monimutkaiseksi. Nämä lapsiperheet ovat lähes yhtä köyhiä kuin lapsivähennykseen oikeutetut. Toimeentulotukea, mukaanlukien harkinnanvarainen ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki, on myös vaikea saada, jos hyväksyttävät menot eivät sisälly niin sanottuihin toimeentulotuen normeihin. Tällaisia menoja lapsiperheissä on paljon. Tällaisia lapsiperheitä on liikaa, ja lapsilisäleikkauksen takia heitä on jatkossa vielä enemmän. 

Ajettuaan läpi epäonnistuneen lapsilisäleikkauksen ja verovähennysmallin hallituksen pitää nyt suunnata huomio siihen, kuinka se pystyy auttamaan lapsiperheitä, jotka eivät verovähennyksestä hyödy. Miten pienituloiset lapsiperheet voisivat saada nykyistä helpommin harkinnanvaraista ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea esimerkiksi lasten harrastuksiin? 

Tämän kysymyksen hallitus voi ja sen pitää ratkaista toimeentulotuen perusosan Kela-siirron yhteydessä vielä tällä hallituskaudella. 

Tagit: lapsiperheet lapsiperheköyhyys toimeentulo toimeentulotuki lapsilisä köyhyys

Huomio yksinasuvien toimeentuloon

Eduskunnan köyhyysryhmä järjesti eilen seminaarin vähimmäistoimeentulon kehittämisestä. Seminaari oli Köyhyysryhmän yhteinen European Minimum Income Network (EMIN) -hankkeen kanssa.

Asiantuntijoiden puheissa toistui merkittävä huomio: jopa joka toinen toimeentulotukeen oikeutetuista jättää sen hakematta. Ilman tukea jäävät kaikkein heikoimmat - asunnottomat ja mielenterveyskuntoutujat. Keskeinen syy toimeentulotuen alikäyttöön on se, että hakeminen koetaan byrokraattiseksi, nöyryyttäväksi ja toivottomaksi.

Juuri tästä syystä olen puhunut sitkeästi sen puolesta, että toimeentulotuen maksatuksen perusosa siirrettäisiin Kelan suoraan maksettavaksi, jolloin pienituloinen saisi sen ilman turhaa lippu-lappu-sirkusta. Kela-siirto tulee vähentämään toimeentulotuen alikäyttöä. Hallituksen esityksen siirrosta pitäisi tulla eduskuntaan vielä tänä syksynä - ellei hallitus sitten käytä Vihreiden siirtymistä oppositioon tekosyynä köyhimpien unohtamiselle.

Ja kun toimeentulotuen perusosa maksetaan Kelasta, kuntien sosiaalityöntekijöiden aika vapautuu siihen, mihin heidät on koulutettu - apua tarvitsevien auttamiseen. Kyse on rakenteellisesta uudistuksesta, joka säästää kuntien rahaa ja auttaa kaikkein heikoimpia. Kela-siirto saatiin viime kevään neuvotteluissa läpi Vihreiden ansiosta.

Toimeentulotuki kehitettiin alun perin väliaikaiseksi ns. viimesijaisen toimeentulon turvaksi. Toimeentulotuesta on kuitenkin tullut perusturvan jatke. Neljännes kaikista toimeentulotukea saavista saa sitä pitkäaikaisesti. Suurena syynä ovat korkeat asumisen kustannukset.

Erityisesti suurissa kaupungeissa asumiskustannusten nousu on työttömyyden ohella suurin köyhyyttä aiheuttava syy. Kelan asumistuen riittämättömyys ajaa ihmisiä toimeentulotuelle ja se on kestämätöntä. Kelan asumistuessa pitäisi huomioida todelliset asumiskustannukset.

Tällä hallituskaudella on yritetty saada vauhtia kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen. Kaupunkiköyhyyden todellisen vähentämisen kannalta yritys on jäänyt laimeaksi. Vihreät ovat ajaneet edullisten vuokra-asuntojen rakentamista etenkin sinne, missä edullisia asuntoja tarvitaan eniten - suuriin kaupunkeihin. Erityisesti pääkaupunkiseudulla asuntovaje on suuri. Valtion ja kuntien tukeman asuntorakentamisen lisäksi tulisi lisätä myös asumisoikeusasuntoja.

Perusturvaa on tällä hallituskaudella parannettu. Silsi perusturva on edelleen riittämätön. Hankalin tilanne on yksinasuvilla: useilla mittareilla mitattuna yksin asuvilla menee keskimäärin koko väestöä huonommin. Yksinasuvat ovat myös suurin toimeentulotukea saavien ryhmä.

Päättäjien on aika herätä yksinasuvien köyhyyteen ja uudistettava sosiaaliturvaa siten, että erilaisista perhe- ja kotitalouskohtaisista etuuksista siirrytään kohti yksilöllisempää sosiaaliturvaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee vaalikauden lopussa lakisääteisen arvion perusturvan riittävyydestä. Arvio tehdään ensi keväänä toista kertaa; edellinen ja ensimmäinen arvio valmistui ennen vaaleja 2011 ja johti perusturvan nostamiseen sadalla eurolla. Myös seuraava arvio pitää ottaa vakavasti ja huomioida seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Erityisesti pitää pohtia, miten yksinasuvien tilannetta pitäisi parantaa. Asumiskustannukset ovat heillä muita suuremmat ja köyhyysriski korkea. Ketään ei saa jättää yksin pärjäämään - varsinkaan köyhimpiä.

Tagit: asumistuki köyhyys Sosiaaliturva toimeentulotuki

Toimeentulotuen maksatuksen siirtäminen Kelaan kannattaa

Ministeriöt ovat etsineet kuumeisesti säästökohteita kuntien palveluista. Yksi esiin noussut ehdotus on toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirtäminen kunnilta Kelaan. Tämä olisi järkevä uudistus, sillä se vähentäisi huomattavasti kuntien menoja ja samalla se tekisi toimeentulotuen maksamisesta tasa-arvoisempaa ja yksinkertaisempaa. Uudistuksella turvattaisiin nykyistä paremmin se, että kaikki vähimmäisturvaan oikeutetut myös saavat tuen.

Toimeentulotuen siirto Kelaan ei heikentäisi palveluita, vaan päinvastoin se parantaisi niitä. Sosiaali- ja terveysministeriön laskelman mukaan kunnissa on peräti 1800 henkeä käsittelemässä tukipäätöksiä. Käsittelijöiden ajasta menee 70 % tiedonhakuun Kelan tiedostoista. Noin 50-70 % toimeentulotukipäätöksistä on etuuskäsittelijöiden, ei sosiaalityöntekijöiden, tekemiä.

Siirtämällä toimeentulotuen perusosan maksaminen Kelalle kaikki perustuet saisi samalta luukulta ja byrokratia vähenisi. Arvioitu säästö siirrosta on 52,5 me.

Kela-siirtoa kokeiltiin onnistuneesti jo 90-luvulla monessa kunnassa. Käsittelyjonot poistuivat ja ihmiset saivat palvelun yhdeltä luukulta. Kuntien sosiaalityöntekijät pystyivät keskittymään henkilökohtaista palvelua vaativaan sosiaalityöhön.  Kela esitti tuolloin kokeilun vakinaistamista, mutta asia ei poliittisista syistä edennyt.

Argumenttina toimeentulotuen Kela-maksatuksen siirtoa vastaan ovat etenkin sosiaalidemokraatit käyttäneet sitä, että toimeentulotuen saaminen automaattisesti jättäisi pienituloisen vaille sosiaalityöntekijän henkilökohtaista tapaamista ja siis vaille koulutetun sosiaalityöntekijän apua.

On kuitenkin arvioitu, että noin puolet toimeentulon saajista on puhtaasti taloudellisen tuen tarpeessa. Heille sosiaalitoimen virkailijan tapaaminen ei ole tarpeen. Sosiaalitoimistoista on tullut maksuautomaatteja sen sijaan, että koulutetuilla sosiaalityöntekijöillä olisi oikeasti aikaa sosiaalityölle.

Toinen argumentti siirtoa vastaan on se, että siirto lisäisi toimeentulotuen hakijoiden määrää. 90-luvun kokeilun tulokset eivät kuitenkaan tue tätä, sillä silloisissa kokeilukunnissa menot kasvoivat suurin piirtein saman verran kuin muissa kunnissa. Lisäksi on kestämätön ajatus, että tuen hakemisesta tehdään hankalaa, jotta ihmiset eivät hakisi sitä.

Sosiaaliturvan alikäyttö on yleistä erityisesti pienituloisten vanhusten kohdalla. Juuri vanhukset jättävät usein hakematta toimeentulotukea, vaikka olisivat siihen tulojensa puolesta oikeutettuja, koska pitävät hakemista byrokraattisena, hankalana ja jopa nöyryyttävänä. Kela-siirto auttaisi näitä ryhmiä tuen piiriin.

Toimeentulotuen perusosan siirto Kelaan ei tietenkään olisi mikään ihmelääke. Perusongelmahan on se, että perusturva ei riitä elämiseen varsinkaan suurissa kaupungeissa, joissa asuminen on kallista. Siksi toimeentulotuesta on tullut perusturvan jatke, vaikka sen pitäisi olla vain väliaikainen apu. Jos näitä Kelan maksamia tukia pystyttäisiin nostamaan ja erityisesti samaan suurten kaupunkien asumistukea lähemmäksi todellisia asumisen kustannuksia, vähenisi tarve toimeentulotuelle. Tätäkin kautta päästäisiin yksinkertaisempaan järjestelmään.

Toimeentulotuen perusosan siirtäminen Kelalle ja muun toimeentulotuen jättäminen kuntien sosiaalitoimistoihin luo myös omat ongelmansa. Uudistuksen yhteydessä tuleekin huolehtia, että sosiaalipalvelut saavuttavat jatkossakin niitä tarvitsevat ihmiset.

Tagit: köyhyys toimeentulotuki asumistuki

Toimeentulotuensaajan köyhyys

Nimimerkki "Mahdoton yhtälö"
Työtön helsinkiläinen

En haluaisi mitään muuta niin paljon kuin päästä töihin. Ihan mihin tahansa työhön, vaikka vain osa-aikaiseen. Mutta koska kilpailu työmarkkinoilla on niin kovaa, ja olen sattunut valitsemaan opiskelualan, jolla ei töitä kovin paljoa ole tarjolla, olen työtön.

Tämä tarkoittaa sitä, että kuukausittaiset tuloni ovat toimeentulotuen määrittelemät 477,26 euroa. En ymmärrä, miten tällä summalla pitäisi tulla toimeen syrjäytymättä.

Jos laskemme, että ruokaan menee 10 euroa päivässä, mikä siis sisältää päivän kaikki ateriat, jää minulle sen jälkeen 177,26 euroa kuussa "käyttörahaa".

Mutta tällä rahamäärällä minun pitäisi pystyä kustantamaan ainakin sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot, paikallisliikenteen maksut, lehtitilaukset, puhelimen käyttö sekä harrastus-ja virkistystoiminta. Helsingin sisäinen bussilippu kuukaudeksi maksaa noin 45 euroa, puhelin- ja nettiyhteys noin 50 euroa (minun oli hankittava osamaksulla älypuhelin ja siihen nettiyhteys mahdollisten työkeikkojen takia, sillä minun oli oltava tavoitttavissa sähköpostitse mahdollisimman nopeasti), lehtitilaus halvimmillaankin noin 30 euroa.

Tämä tarkoittaa sitä, että jäljelle jäävälle noin 50 eurolla kuussa minun pitäisi pystyä kustantamaan vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, oletettavasti kampaaja (jos se lasketaan henkilökohtaisen puhtauden menoihin), henkilökohtaisen ja kodin puhtauden menot sekä harrastus- ja virkistystoiminta. Eli mahdolliset käsikauppalääkkeet (D-vitamiinit ym.), suodatinpaperit, leivinpaperit, astianpesuaineet, shampoo, hoitoaine, kosteusvoide, pölypussit, pyykinpesuaineet, siivoustarvikkeet, hammastahna, saippua, tamponit, roskapussit, lamput, paristot, sulakkeet, pyyhkeet, vuodevaatteet ja postimerkit, kenkien hoito. Voisiko joku kertoa minulle, miten tämä onnistuu?

Sukuloimassa en ole voinut käydä pitkään aikaan, koska ei ole ollut varaa. Ja ystävieni häihin ja polttareihin en voi osallistua, koska minulla ei ole varaa ostaa lahjaa, eikä juhlavaatteita. Kesällä en pystynyt myöskään  menemään ystäväni mökille, koska minulla ei ollut varaa bussilippuihin.

Ei siis ihme jos toimeentulotuella elävät syrjäytyvät!

***
Outi: Sain postia kansalaiselta, joka kertoo miten vaikeaa toimeentulotuella on tulla toimeen. Toimeentulotuen perusosa on niin pieni, ettei sillä käytännössä pysty ostamaan edes joukkoliikennekottia. Keskustelu sosiaaliturvan leikkaamisesta on käsittämätöntä: millä köyhimmät elävät, jos toimeentulotukea vielä leikataan?  

Tagit: köyhyys toimeentulotuki työttömyys

Talousarvioaloite työttömien aktiivipassista

27.02.2013

Helsinkiläiselle työttömälle toimeentulotuen varassa sinnittelevälle joukkoliikenteen lipunhinnat ovat korkeita ja rajoittavat mahdollisuuksia liikkua, harrastaa ja tavata ystäviä. Samoin liikunta- ja vapaa-ajan palvelut ovat pitkään työttöminä olleille toimeentulotuelle pudonneille liian kalliita.

Tutkimusten mukaan liikkumisen ja harrastamisen rajoittuminen lisää syrjäytymisriskiä, joka muutenkin on toimeentulotuen varaan joutuneilla suurempi kuin väestöllä keskimäärin. Viime vuosina terveyserot etenkin työelämässä olevien ja työttömien välillä ovat kasvaneet hälyttävästi. Terveyseroja voitaisiin kaventaa mm. helpottamalla työttömien liikuntamahdollisuuksia.

Syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä ns. työttömän alennuspassilla. Työttömän aktiivipassilla työtön saisi esimerkiksi 75 prosentin alennuksen kaupungin joukkoliikenteessä sekä maksuttoman sisäänpääsyn uimahalleihin ja kuntosaleille. Vastaava passi on käytössä monissa Keski-Euroopan maissa. Esimerkiksi Itävallan Linzissä aktiivipassi on ollut käytössä jo vuodesta 1989 ja siellä aktiivipassin käyttäjiä oli viime vuonna 39 000. Myös Saksassa, Hollannissa ja Italiassa on ollut käytössä erilaisia versioita aktiivipassista.

Aktiivipassin tavoitteena olisi syrjäytymisen ehkäiseminen aktivoimalla niitä työttömiä, jotka ovat pudonneet toimeentulotuelle, ja joilla siksi ei ole varaa normaaleihin aktiivisen elämän edellytyksiin, kuten kaupungissa kulkemiseen tai liikuntaharrastuksiin. Aktiivipassiin voisivat olla oikeutettuja 6 tai 12 kuukautta yhtäjaksoisesti toimeentuloa saaneet täysi-ikäiset helsinkiläiset. Aktiivipassin voisi saada toimeentulotukipäätöksen mukana ja sen voisi yhdistää esimerkiksi joukkoliikennekorttiin, kuten Tampereella on suunniteltu.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että valmistettaessa vuoden 2014 ja taloussuunnitelmakauden budjettia varaudutaan työttömien aktiivipassin käyttöön ottamiseen.

27.2. 2013

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.)

Tagit: Kulttuuri köyhyys toimeentulotuki työmarkkinatuki työttömyys

Valtuustoaloite takaisinsoittopalvelun kehittämisestä

16.01.2013

Helsingissä on käytössä takaisinsoittopalvelu suun terveydenhoidon sekä neuvoloiden ajanvarauksessa. Takaisinsoittopalvelun tarkoituksena on helpottaa palveluiden saatavuutta: kun ajanvaraus on ruuhkautunut, soitetaan ajanvarauksesta takaisin soittajalle mahdollisimman pian, yleensä muutamien tuntien kuluessa.  Palvelusta on saatu hyviä kokemuksia ja se on helpottanut ajan saamista suun terveydenhoitoon ja neuvolaan.
 
Myös sosiaalitoimessa olisi kysyntää takaisinsoittopalvelun kehittämiselle. Sosiaalitoimen neuvonta on usein ruuhkautunut ja esimerkiksi mahdollisuus saada aikaa sosiaalivirkailijalle (harkinnanvaraisen) toimeentulotuen hakemiseksi saattaa olla mahdotonta puhelinneuvonnan ruuhkautumisen vuoksi. Myös asukkaan palveluntarpeen arviointi edellyttää usein ajanvarausta sosiaalivirkailijalle. Asukkaiden oikeusturvaa parantaisi ja puhelinneuvonnan  ruuhkaa helpottaisi, jos myös sosiaalitoimi ottaisi käyttöön neuvonnan ja ajanvarauksen takaisinsoittopalvelun.
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että Helsingin kaupunki ottaa käyttöön takaisinsoittopalvelun sosiaalitoimen neuvonnassa.  Palvelun kehittämisessä huomioidaan aikaisemmasta takaisinsoittojärjestelmästä saatu kokemus ja palaute.

Tagit: toimeentulotuki

Jokaiselle mahdollisuus liikkua omassa kotikaupungissaan

Liikkuminen joukkoliikennevälineillä on Helsingissä pienituloiselle kallista. Periaatteessa joukkoliikennekortti sisältyy Helsingissä toimeentulotuen perusosaan. Aikuisen toimeentulotuen perusosa 461 e/kk kattaa ruuan, vaatteiden, parturi- ja kampaamomaksujen, televisioluvan, sanomalehden, puhelimen, internetin, ei-reseptilääkkeiden ja harrastusten lisäksi Helsingin sisäiset matkat. Käytännössä asuminen on Helsingissä niin kallista, ettei asumistuki tutkimusten mukaan riitä vuokraan, minkä vuoksi osa toimeentulotuesta joudutaan yleensä käyttämään asumiskulujen peittämiseen. Käytännössä toimeentulotuki ei pienituloisella useinkaan riitä matkakortin ostamiseen.

Toimeentulotukea saavat voivat periaatteessa hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea joukkoliikennekortin hankkimiseen työssäkäyntikulujen perusteella. Käytännössä harkinnanvaraista toimeentulotukea voi olla mahdoton saada yksinkertaisesti siitä syystä, että aikuissosiaalityö on kaupungissa ylikuormittunut eikä aikaa asiakkaiden henkilökohtaiselle kohtaamiselle useinkaan järjesty. Pienituloisilla helsinkiläisillä ei myöskään aina ole tietoa oikeudestaan harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen. Joukkoliikennekortti jää usein hakematta ja saamatta myös harkinnanvaraisen toimeentulotuen kautta, vaikka pienituloisella henkilöllä olisi siihen tulojensa puolesta oikeus.

Myös takuueläkettä saaville pienituloisimmille eläkeläisille liikkuminen Helsingissä on kallista huolimatta joukkoliikennekorttiin sisältyvästä eläkealennuksesta. Syyt ovat samat kuin toimeentulotuen saajilla. Takuueläke on pieni asumisen kustannuksiin verrattuna.

Sekä toimeentulotuen saajille että köyhimmille eläkeläisille mahdollisuus liikkua omassa kotikaupungissa olisi aktiivien elämän edellytys. Helsingissä etäisyydet harrastuksiin voivat olla pitkät eikä liikkuminen jalan tai pyörällä ole etenkään ikääntyneille aina mahdollinen vaihtoehto. Masennus ja riski syrjäytyä ovat pienituloisimmilla suuremmat kuin väestöllä keskimäärin.

Pienituloisimpien helsinkiläisten mahdollisuutta aktiiviseen elämään helpottaisi, mikäli maksuttoman joukkoliikennekortin saisi automaattisesti toimeentulotukiasiakkuuden ja takuueläkkeen perusteella.

Teinkin tänään valtuustossa aloitteen, että eriarvoisuuden vähentämiseksi Helsingin valtuusto selvittäisi mahdollisuuden järjestää kaikkein pienituloisimmille kaupunkilaisille oikeuden maksuttomaan joukkoliikennekorttiin.

Tagit: Helsinki Joukkoliikenne köyhyys toimeentulotuki takuueläke

Selvitys pienituloisimpien helsinkiläisten maksuttomasta joukkoliikennekortista

24.10.2012

Liikkuminen joukkoliikennevälineillä on Helsingissä pienituloiselle kallista. Periaatteessa joukkoliikennekortti sisältyy Helsingissä toimeentulotuen perusosaan. Aikuisen toimeentulotuen perusosa (461 e/kk) kattaa ruuan, vaatteiden, parturi- ja kampaamomaksujen, televisioluvan, sanomalehden, puhelimen, internetin, ei-reseptilääkkeiden ja harrastusten lisäksi Helsingin sisäiset matkat. Käytännössä asuminen on Helsingissä niin kallista, ettei asumistuki tutkimusten mukaan  riitä vuokraan, minkä vuoksi osa toimeentulotuesta joudutaan yleensä käyttämään asumiskulujen peittämiseen. Käytännössä toimeentulotuki ei pienituloisella useinkaan riitä matkakortin ostamiseen.

Toimeentulotukea saavat voivat periaatteessa hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea joukkoliikennekortin hankkimiseen työssäkäyntikulujen perusteella. Käytännössä harkinnanvaraista toimeentulotukea voi olla mahdoton saada yksinkertaisesti siitä syystä, että aikuissosiaalityö on kaupungissa ylikuormittunut eikä aikaa asiakkaiden henkilökohtaiselle kohtaamiselle useinkaan järjesty. Pienituloisilla helsinkiläisillä ei myöskään aina ole tietoa oikeudestaan harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen. Joukkoliikennekortti jää usein hakematta ja saamatta myös harkinnanvaraisen toimeentulotuen kautta, vaikka pienituloisella henkilössä olisi siihen tulojensa puolesta oikeus.

Myös takuueläkettä saaville pienituloisimmille eläkeläisille liikkuminen Helsingissä on kallista huolimatta joukkoliikennekorttiin sisältyvästä eläkealennuksesta. Syyt ovat samat kuin toimeentulotuen saajilla. Takuueläke on pieni asumisen kustannuksiin verrattuna.

Sekä toimeentulotuen saajille että köyhimmille eläkeläisille mahdollisuus liikkua omassa kotikaupungissa olisi aktiivisen elämän edellytys. Helsingissä etäisyydet harrastuksiin voivat olla pitkät, eikä liikkuminen jalan tai pyörällä ole etenkään ikääntyneille aina mahdollinen vaihtoehto. Masennus ja riski syrjäytyä ovat pienituloisimmilla suuremmat kuin väestöllä keskimäärin.

Pienituloisimpien helsinkiläisten mahdollisuutta aktiiviseen elämään helpottaisi, mikäli maksuttoman joukkoliikennekortin saisi automaattisesti toimeentulotukiasiakkuuden ja takuueläkkeen perusteella.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotammekin, että eriarvoisuuden vähentämiseksi Helsingin valtuusto selvittää mahdollisuuden järjestää kaikkein pienituloisimmille kaupunkilaisille oikeuden maksuttomaan joukkoliikennekorttiin.

Helsinki 24.10.2012

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.)

Tagit: Joukkoliikenne köyhyys toimeentulotuki takuueläke

Sivut

Tilaa syöte RSS - toimeentulotuki