työmarkkinatuki

Hallituksen työllisyysavaukset lisäävät byrokratiaa ja kyykytystä

Työministeri Lindström esitteli maanantaina 18.4. hallituksen työllisyysavaukset. Jälleen tuli selväksi, ettei keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus ole ymmärtänyt työelämän muutosta.

Jatkossa työttömän on jo työnhaun alussa otettava vastaan myös muuta kuin oman alan työtä, jos oman alan työtä ei ole tarjolla. Työministeri Lindström ei kuitenkaan kyennyt tiedotustilaisuudessa tarkentamaan, mitä ammattitaitosuojan poistaminen käytännössä tarkoittaa.

Tarkoituksena on ministerin mukaan laatia työ- ja elinkeinohallinnon virkailijoille ”selkeä ohjeistus”, jotta he pystyvät arvioimaan, milloin oman alan työtä on kunkin työttömän kohdalla tarjolla ja milloin ei. Ohjeistukseen turvautuminen tulee paitsi lisäämään työvoimahallinnon yksittäisten virkamiesten valtaa ja vastuuta, myös työttömien mielivaltaista kohtelua. Samalla lisätään sääntelyä ja byrokratiaa, joiden vähentämisen piti olla hallituksen tavoitteena.

Linjaus on osoitus siitä, ettei hallituksessa eikä ministeriössä tajuta työmarkkinoiden muutosta. Kaikki avoimet työpaikat ja työtilaisuudet eivät nykypäivänä löydy enää ilmoitustauluilta ja työhallinnon nettisivuilta. Yhä useammin työllistyminen edellyttää, että ihminen työllistää itse itsensä tarjoamalla työpanostaan ja osaamistaan sinne, missä sille voi olla kysyntää. Sen arvioiminen, onko omaa työtä tarjolla vaikkapa humanistisia tai yhteiskuntatieteitä opiskelleille tai luovien alojen työntekijöille, voi olla käytännössä mahdotonta. Sama koskee usein myös pienten yritysten työpaikkoja melkein alalla kuin alalla.

Varma tapa hankaloittaa työttömän itsensä työllistämistä on pakottaa työtön ottamaan heti työttömyyden ensimmäisten viikkojen aikana vastaan mitä tahansa työtä. Linjauksellaan hallitus osoittaa paitsi sen, ettei se tunne työelämän todellisuutta myös sen, ettei hallitus tosiaankaan arvosta myöskään koulutusta.  Työllisyysasteen aito kasvattaminen edellyttäisi kykyä ymmärtää paitsi työelämän muutos, myös kykyä ymmärtää korkealaatuisen koulutuksen merkitys elinikäiselle työllistymiselle. Valitettavasti hallitus ei kykene kumpaankaan.

Ainoa hyvä uudistus hallitukselta on se, että jatkossa työttömällä on oikeus käyttää työmarkkinatukea nykyisen starttirahan tapaan. Jos työttömällä on yritysidea, hänellä on lupa kokeilla sitä menettämättä työttömyysetuuttaan.  Sääli on vain se, että oikeus koskee vain valtion maksamaa työttömyysetuutta, ei ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, joka riittäisi työmarkkinatukea paremmin yritysidean kokeilemiseen.

Muut hallituksen esityksistä lähinnä lisäävät kyykyttämistä ja kyttäystä. Jatkossa työttömän on osallistuttava kaikille tarjolla oleville aktivointikursseille, jotta kursseille ei jäisi vapaita paikkoja, kuten ministeriön virkamies tiedotustilaisuudessa perusteli. Kiristyksen ymmärtäisi, jos TE-hallinnon kurssit vastaisivat aina työttömien tarpeita. Näin ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole.

Huomattavasti järkevämpää olisikin laajentaa työttömän oikeutta omaehtoiseen kouluttautumisen ja opiskeluun työttömyyspäivärahalla. Silloin työtön voisi opiskella omien lähtökohtiensa ja tarpeidensa mukaan, ja opiskelu voisi aidosti parantaa työllistymisen edellytyksiä. Nykyään oikeus opiskella työttömyysetuudella riippuu liikaa yksittäisten virkamiesten ymmärryksestä ja johtaa työttömän kannalta ennakoimattomiin ja monesti epäoikeudenmukaisilta ja mielivaltaisilta tuntuviin päätöksiin.

Sanktioiden lisääminen on ristiriidassa perustulon tavoitteen kanssa: perustulon ansiosta työtön voi opiskella ja kouluttautua omien tarpeidensa mukaan, jolloin kouluttautuminen myös parantaisi työllistymisen edellytyksiä.  Perustulo mahdollistaisi myös sen, että työtön voisi ottaa vastaan mitä tahansa työtä, ja jokainen tehty työtunti kasvattaisi käteen jääviä työtuloja.

Hallitus sen sijaan suunnittelee ottavansa käyttöön jopa 3-4 kuukauden mittaisen "työnäytteen", jolla työtön voisi osoittaa osaamisensa mahdolliselle työnantajalle, mutta josta työtön ei ilmeisesti saisi minkäänlaista palkkaa. Ravintola-alalla on nykyisin yleistä, että kokit tekevät yhden päivän työvuoron ilmaiseksi osoittaakseen, millaisia työntekijöitä ovat. Palkallisen koeajan pitäisi olla riittävä keino sekä työntekijälle että työnantajalle arvioida työsuhteen mielekkyyttä. Oikeistohallituksen linjana tuntuu olevan työttömien ja pienituloisten kyykyttäminen ja sanktioiden lisääminen.

Kaikesta paistaa läpi se, ettei hallituksessa kyetä yhteiskunnan kokonaisvaltaiseen analyysiin, jossa nähtäisiin myös eri politiikan alueilla tehtyjen päätösten vaikutukset toisiinsa.  Hallituksen koulutuspolitiikka on Suomen työllisyyden ja talouden näkökulmasta tuhoisaa, sillä leikkaamalla koulutuksesta hallitus vie edellytykset uusien alojen ja työpaikkojen kasvulta. Leikkaamalla pienituloisimpien lääke- ja matkakorvauksista ja kasvattamalla terveyskeskusmaksuja hallitus lisää toimeentulotuen tarvetta, ja toimeentulotukiriippuvuus taas on kaikkien köyhyystutkijoiden mukaan pahin katiska ja kannustinloukku, joka tehokkaasti estää työn tekemisen.

Hallituksen työllisyysavaukset näyttävät kimpulta risuja, joilla on tarkoitus piiskata työttömät töihin tilastoja rumentamasta. Valitettavasti pysyvää, kestävää ja köyhyyttä vähentävää työllisyyspolitiikkaa ei hallituksen työttömiä kurittavilla tempuilla tehdä. Työelämän muutos vaatii uudenlaisia keinoja työllisyyden parantamiseksi. Niiden perustana on oltava luottamus ihmisiin.

Tagit: Työllisyyspolitiikka työttömyys työelämän muutos työmarkkinatuki starttiraha

Loppuisiko viimein työttömän kyykyttäminen?

Akava vaatii kaikille työttömille nykyistä laajempaa oikeutta opiskeluun.
Juuri tällaisia avauksia tarvitaan! Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa hälyttävää vauhtia, ja työttömille on aivan ehdottomasti saatava nykyistä laajemmat oikeudet opiskeluun. On todella typerää pakottaa työttömät odotteluun, kun opiskelu ja kouluttautuminen voisi johtaa uuteen työpaikkaan tai vähintään tehdä elämästä mielekkäämpää ja pitää yllä toivoa. 

Perustulo on Vihreiden ratkaisu, mutta vähintään tulee sallia opiskelu työmarkkinatuella ja esimerkiksi määräaikainen yrittäjämäinen toiminta ansiosidonnaisella, starttirahan tapaan.  Sekä työttömyysturvaa että opintotukea on kehitettävä perustulon suuntaan

Ylipäätään koko työttömyysturvajärjestelmä pitäisi päivittää muuttuneeseen työelämään, niin että työntekijä voisi joustavasti siirtyä työntekemisen muodosta toiseen - esimerkiksi palkansaajasta yrittäjäksi ja takaisin - pelkäämättä työttömyysturvan menettämistä. 

Näillä uudistuksilla työttömyys vähenisi ja työhön osallistuminen kasvaisi. Työmarkkinat ovat pitkään olleet murroksessa, perinteisen teollisuuden työpaikat huvenneet ja uuden teknologian ansiosta työ muuttaa muotoaan. Elinikäisen oppimisen mahdollisuus ja oman osaamisen päivittäminen on välttämätöntä tämän päivän työmarkkinoilla pärjäämisessä. Tai kääntäen: on todella urpoa estää työttömiä päivittämästä osaamistaan. Opiskelijalla ja jo valmistuneella ikään katsomatta on oltava mahdollisuus vaihtaa alaa, jos aiemmin valittu koulutusala ei tunnu sopivalta tai alan työllisyysnäkymät heikentyvät.

Valitettavasti Sipilän, Stubbin ja Soinin hallitus on pihalla niin työelämän muutoksesta kuin työttömien todellisuudesta. Suomen talous ei nouse työajan pidennyksellä vaan koko työelämän ja yhteiskunnallisen osallisuuden välisen yhteyden uudelleen päivittämisellä. Sellaista yhteiskuntasopimusta tämä aika kaipaa, ja kiireesti!

Hallitus on luvannut hallitusohjelmassaan, että se toteuttaa tällä vaalikaudelle perustulokokeilun. Mitään konkreettista hallitus ei kuitenkaan ole tehnyt perustulokokeilun eteen. Sipilä, Soini ja Stubb: pyytäkää THL:n sosiaaliturvan asiantuntijoilta ja Kelan tutkimusosaston köyhyystutkijoilta ehdotus, millaisilla malleilla perustuloa voitaisiin kokeilla perustuslain estämättä. Monilla THL:n, Kelan ja yliopistojen köyhyystutkijoilla – esimerkiksi Pasi Moisiolla, Jouko Karjalaisella ja Heikki Hiilamolla – on perusteltuja näkemyksiä siitä, mitä perustulokokeilussa kannattaisi huomioida. Myös Sitrassa on tehty selvitys perustulon kokeilemisen edellytyksistä

Sipilän hallitus on tuulettanut kokeiluyhteiskunnan ja normien purkamisen puolesta. Sosiaaliturvan päivittäminen 2000-luvulle edellyttää kenttäkokeilua perustulon kaltaisella sosiaaliturvaa yksinkertaistavalla mallilla. Normeja purettaisiin tehokkaasti karsimalla ihmisten kyttäämistä ja kyykyttämistä. Työnteon ja opiskelun esteitä taas purettaisiin tehokkaasti perustulon avulla. 

Kesällä STTK:n Antti Palola jo lausui tukensa perustulokokeilulle
Löytyisikö tukea myös Akavasta ja SAK:sta? Ja ennen kaikkea: onko Suomen perusoikeistohallituksella halua käynnistää kokeilu, jolla köyhien ja työttömien kyykyttäminen vihdoin loppuisi? 

 

Tagit: Perustulo työmarkkinatuki työttömyys Opintotuki aikuiskoulutus

Myös asumistuen olisi tuettava työssäkäyntiä

Nykyistä hallitusta voi haukkua monesta asiasta, mutta sitä ei voi kieltää, etteikö hallitus olisi tehnyt joitain hyviä päätöksiä köyhimpien hyväksi. Puolison tulojen vaikutuksen poistaminen työttömän puolison työmarkkinatuesta paransi etenkin pienituloisimpien naisten tilannetta. Hallitusneuvotteluissa sovittiin perusturvan parantamisesta 100 eurolla. Pelkkää työmarkkinatukea saavalle perusturvan korotus tuli täysimääräisenä. Päätöksen ansiosta 10 000 suomalaista kotitaloutta pääsi pois toimeentulotukiriippuvuudesta.

Perusturvan korotuksesta hyötyivät vähemmän ne työmarkkinatukea saavat, jotka joutuvat tukeutumaan myös toimeentulotukeen, sillä perusturva luetaan tuloksi toimeentulotuessa. Tästä syystä useimpien työttömän työmarkkinatukea saavien nettotulot nousivat 100 euron perusturvan korotuksen ansiosta lopulta vain 30 euroa kuukaudessa.

Toimeentulotuen saajat ovat tämän yhteiskunnan köyhimpiä. Kysymys siis kuuluu, emmekö voisi tehdä päätöksiä, jotka auttaisivat myös toimeentulotuen saajia. Hallitus teki äskettäisissä budjettineuvotteluissa päätöksen siitä, että työttömyysrahaan tuli 300 euron suojaosuus. Päätöstä on kritisoitu siitä, ettei toimeentulotukea saava kotitalous juuri hyödy tästäkään parannuksesta, sillä satunnaiset tulot leikkaavat välittömästi toimeentulotukea.

Suomalaisen perusturvan perusajatus on se, että yhdessä yleisen asumistuen kanssa Kelan perusturvaetuuden tulisi olla tasoltaan niin korkea, että tarvetta viimesijaiseen ja tarveharkintaiseen toimeentulotukeen ei syntyisi tai tarve olisi mahdollisimman lyhytaikainen. Tosiasiassa toimeentulotuella eletään yhä pitempiä jaksoja. Perusteltua olisikin, että myös toimeentulotuen suojaosaan tehtäisiin jonkinlainen parannus, joka voisi olla esimerkiksi 180e/kk (nyt suojaosa on 20% tulosta tai max. 150e/kk).

Köyhyyden vähentämisen näkökulmasta toimeentulotukiriippuvuus on osoittautunut sosiaalipolitiikan kompastuskiveksi. Kasvava joukko suomalaisia on yhä pidempään yhtaikaa asumistuen, työmarkkinatuen ja toimeentulotuen varassa. Toimeentulotuesta on tullut yleisen asumistuen jatke, sillä asumistuki on jäänyt jälkeen todellisesta vuokrien kasvusta. Asumistukea, työmarkkinatukea ja toimeentulotukea saava jää vangiksi köyhyyden katiskaan, sillä satunnaiset tulot leikkaavat pois kaikkia etuuksia. Työtä ei käytännössä voi ottaa vastaan, sillä pitkäaikaistyöttömälle toimeentulotuen saajalle on tarjolla vain lyhytaikaista, satunnaista työtä. Tästä syystä työmarkkinatuen ja asumistuen suojaosat ovat erittäin perusteltuja.

Asumisen kalleus on työttömyyden ohella merkittävä köyhyyttä aiheuttava syy. Vuokrat ovat nousseet niin, ettei Kelan asumistuki enää riitä vuokranmaksuun. Tämän vuoksi pienituloinen joutuu hakemaan toimeentulotukea. Valtaosalla toimeentulotuen asiakkaista, erityisesti yksin asuvilla, todellinen vuokra ylittävää asumistuen perustana olevan ns. normivuokran.

Kelan tuoreessa selvityksestä Köyhyys Helsingissä (2013) tutkitaan mm., millä tavoin Helsingin sosiaa¬liviraston ohjevuokrat  ja yleisen asumistuen vuokranormit vastasivat toimeentulotuen asiakkaiden maksamia todellisia vuokria. Selvityksen mukaan sosiaalivirasto hyväksyy yleensä toimeentulotukilaskelman perusteeksi todellisen vuokran. Näin ei kuitenkaan tapahdu aina: yksin elävistä 11–13 prosentissa on siinä tilanteessa, ettei sosiaalivirkailija ota toimeentulotukipäätöksessä kokonaan huomioon todellista vuokraa. Tämä on mahdollista, koska toimeentulotukilaissa ei ole yksikäsitteistä normia sille, miten suuret asumiskustannukset pitää hyväksyä toimeentulotuen perusteeksi. Harkintavalta on sosiaalivirkailijoilla. Kun toimeentulotuen asiakas ei saa sosiaalivirastosta rahaa koko vuokran maksamiseen, hän joutuu maksamaan vuokransa toimeentulotuen perusosalla. Tällöin rahaa ei enää riitä ruokaan. Leipä on haettava leipäjonosta.

Kelan selvityksestä ilmenee myös, että heikoiten yleinen asumistuki on noussut siellä, missä vuokrat ovat kovimmat eli suurilla kaupunkiseuduilla, ja eniten siellä, missä asuminen on edullisempaa, eli haja-asutusalueilla. Köyhyyden vähentämiseksi pitäisi tehdä juuri päinvastoin. Kun asuminen on kalleinta isoissa kaupungeissa, tulisi niissä myös sallia suuremmat normivuokrat kuin muualla maassa. Asumistuessa kaikkein syrjityin ryhmä ovat pääkaupunkiseudun yksinasuvat: heidän vuokransa on noussut suhteessa eniten ja asumistuki kasvanut suhteessa vähiten. Kaikkein vähiten tuloista vuokranmaksun jälkeen jää käteen työttömillä.

Perustuslain 19. pykälän mukaan asuminen kuuluu ihmisarvoisen elämän edellytyksiin. Toimeentulotuki taas on tarkoitettu tukemaan ihmisen elämisen edellytyksiä silloin, kun omat voimavarat eivät riitä toimeentulon hankkimiseen. Toimeentulotuen asumislisän pitäisi siis olla sillä tasolla, ettei kukaan joutuisi leipäjonoon maksaakseen vuokransa ja välttääkseen asunnottomuuden.

Paras kuitenkin olisi, että yleinen asumistuki olisi riittävällä tasolla niin, ettei kenenkään tarvitsisi turvautua toimeentulotukeen vuokranmaksun takia. Toimeentulotuki koetaan usein byrokraattiseksi, epävarmaksi ja nöyryyttäväksi sosiaaliturvan muodoksi. Virkailijoiden harkintavaltaa pelätään. Ajan saaminen sosiaalivirkailijan puheille kestää pahimmillaan viikkoja. Toimeentulotukea saava joutuu tilivelvolliseksi jokaisesta tililleen talletetusta eurosta.

Köyhyyden vähentämiseksi kaikkein tärkeintä on poistaa työnteon esteitä. Kaikkien etuuksien pitäisi toimia siten, että ne tukevat pienituloisen mahdollisuutta tehdä työtä. Siksi pitäisi selvittää myös, voitaisiinko asumistukea kohdistaa nykyistä paremmin myös työssäkäyville pienituloisille.

Tagit: köyhyys työmarkkinatuki asumistuki

Talousarvioaloite työttömien aktiivipassista

27.02.2013

Helsinkiläiselle työttömälle toimeentulotuen varassa sinnittelevälle joukkoliikenteen lipunhinnat ovat korkeita ja rajoittavat mahdollisuuksia liikkua, harrastaa ja tavata ystäviä. Samoin liikunta- ja vapaa-ajan palvelut ovat pitkään työttöminä olleille toimeentulotuelle pudonneille liian kalliita.

Tutkimusten mukaan liikkumisen ja harrastamisen rajoittuminen lisää syrjäytymisriskiä, joka muutenkin on toimeentulotuen varaan joutuneilla suurempi kuin väestöllä keskimäärin. Viime vuosina terveyserot etenkin työelämässä olevien ja työttömien välillä ovat kasvaneet hälyttävästi. Terveyseroja voitaisiin kaventaa mm. helpottamalla työttömien liikuntamahdollisuuksia.

Syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä ns. työttömän alennuspassilla. Työttömän aktiivipassilla työtön saisi esimerkiksi 75 prosentin alennuksen kaupungin joukkoliikenteessä sekä maksuttoman sisäänpääsyn uimahalleihin ja kuntosaleille. Vastaava passi on käytössä monissa Keski-Euroopan maissa. Esimerkiksi Itävallan Linzissä aktiivipassi on ollut käytössä jo vuodesta 1989 ja siellä aktiivipassin käyttäjiä oli viime vuonna 39 000. Myös Saksassa, Hollannissa ja Italiassa on ollut käytössä erilaisia versioita aktiivipassista.

Aktiivipassin tavoitteena olisi syrjäytymisen ehkäiseminen aktivoimalla niitä työttömiä, jotka ovat pudonneet toimeentulotuelle, ja joilla siksi ei ole varaa normaaleihin aktiivisen elämän edellytyksiin, kuten kaupungissa kulkemiseen tai liikuntaharrastuksiin. Aktiivipassiin voisivat olla oikeutettuja 6 tai 12 kuukautta yhtäjaksoisesti toimeentuloa saaneet täysi-ikäiset helsinkiläiset. Aktiivipassin voisi saada toimeentulotukipäätöksen mukana ja sen voisi yhdistää esimerkiksi joukkoliikennekorttiin, kuten Tampereella on suunniteltu.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että valmistettaessa vuoden 2014 ja taloussuunnitelmakauden budjettia varaudutaan työttömien aktiivipassin käyttöön ottamiseen.

27.2. 2013

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.)

Tagit: Kulttuuri köyhyys toimeentulotuki työmarkkinatuki työttömyys

Hyvästit lama-ajan lainsäädännölle

Moni työtön haluaisi töihin, edes osa-aikaisesti, mutta vastassa on kaksi ongelmaa: työtä ei löydy tai sitä ei kannata ottaa vastaan. Työ ei välttämättä lisää käteen jääviä tuloja eikä kyykkyrumba viranomaisten kanssa paljoa houkuta - huonoksi saa köyhä itsensä tuntea vähemmälläkin.

Mutta entäs, jos pienet ansiot eivät leikkaisi sosiaaliturvaa? Silloin työttömän ei tarvitsisi kärsiä köyhänä ja toimettomana, ja yhä useampi pääsisi töihin.

Keskustan Kimmo Tiilikainen osui naulan kantaan ehdottaessaan työttömyysturvaan 300 euron suojaosaa. Työttömän pitäisi saada ansaita 300 euroa kuussa ilman, että se leikkaa työttömyysturvaa. Ennen meillä olikin lainsäädännössä tämä oikeus, mutta se vietiin työttömiltä 1997 - lamavuonna, jolloin tehtiin muitakin ”vaikeita” mutta ”välttämättömiä” päätöksiä hyvinvointivaltion pelastamisen nimissä. Niitä olemme saaneet viime vuosina raskaasti katua.

Olen samaa mieltä Tiilikaisen kanssa siitä, että suojaosa kannattaisi palauttaa työttömien suojaosaan - tai ainakin pelkällä työmarkkinatuella sinnitteleville, joilla ei ole ansiosidonnaisen toimeentuloturvaa, pitäisi antaa oikeus lisätienesteihin. Kuten köyhyystutkija Heikki Hiilamo on argumentoinut, suojaosa ei maksaisi yhteiskunnalle mitään, mutta se voisi säästää kustannuksia suurempina verotuloina, pienempinä etuusmenoina ja pidemmällä aikavälillä vähäisempänä palveluiden tarpeena.

Aivan uskomattoman hullua on kuitenkin se, että tällä hetkellä työmarkkinatuen suojaosa koskee vain palomiehiä. Vain työtön palomies saa pitää kokonaan ansaitsemansa 300 euroa ilman, että työttömyysetuuteen kosketaan. Muilla työttömillä satunnaiset työtulot pienentävät työttömyyspäivärahaa sovitellun päivärahan kautta 50 prosentilla, jolloin 300 eurosta jää käteen vain 150 euroa.

Suojaosan sääti palokuntalaisille viime hallitus, jossa keskustalla oli sosiaaliministerin salkku. Laki säädettiin, vaikka eduskunnan perustuslakivaliokunta lausui, ettei työttömiä saisi asettaa eriarvoiseen asemaan sen perusteella, mitä työtä he tekevät. Yhtä lailla lähihoitajat, opettajat, siivoojat, bussikuskit, koulukuraattorit tai psykologit ”sammuttavat tulipaloja” eli tekevät yhteiskunnan kannalta elintärkeää työtä, eivät vain palomiehet. Miksi muiden kuin palomiesten pitäisi maata sohvalla ja odottaa, kun maailma ympärillä palaa – kuvaannollisesti sanoen? Maito maksaa kaikille työttömille kaupassa saman verran, ammatista riippumatta.

Kelan tutkija Pertti Honkanen oli pyynnöstä laskenut, miten 300 euron suojaosa työmarkkinatuessa vaikuttaisi työttömän käteen jääviin tuloihin. Honkasen laskelman mukaan 500 euron tuloilla työttömän ei kannattaisi lähteä töihin, vaikka lakiin saataisiin Tiilikaisen ehdottama 300 euron suojaosa.

Huomasin Honkasen laskelmassa ainakin erään puutteen: siinä ei oltu huomioitu vuoden alusta voimaantullutta lakimuutosta, jonka ansiosta työttömän asumistuki ei heti pienene, jos sattuu tienaamaan jotakin. Uusi laki nimittäin pidentää asumistuen tarkistusjaksoa puoleen vuoteen. Tämä lisää käteen jääviä tuloja ainakin väliaikaisesti.

Honkasen laskelmasta huomaa, että kaikkein pahimmassa köyhyyskatiskassa ovat ne työttömät, jotka joutuvat turvautumaan asumistuen lisäksi myös toimeentulotukeen. Heidän kohdallaan satunnainen työnteko ei kerta kaikkiaan taloudellisesti kannata. Pääkaupunkiseudulla toimeentulotukeen turvautuminen on työttömälle pikemminkin sääntö kuin poikkeus: vuokrat ovat niin järkyttäviä, ettei asumistuki kerta kaikkiaan riitä. Köyhä joutuu paikkaamaan asumistukea toimeentulotuella, joka itse asiassa olisi tarkoitettu ruokaan ja muuhun välttämättömään elämiseen, kuten joukkoliikenteen kuukausikorttiin.

Honkasen laskelma osuu ihan oikeaan: vuokrat ovat meillä niin kovia, etteivät pienet tulot vielä vähennä toimeentulotuen tarvetta, vaikka työmarkkinatuessa olisi Tiilikaisen ehdottama suojaosa. Ajatusta suojaosasta ei silti kannata hylätä. Työmarkkinatuen suojaosan työhön kannustavaa vaikutusta voisi lisätä siten, että myös toimeentulotuessa olevaa etuoikeutetun tulon osuutta kasvatettaisiin. Nykyään etuoikeutetun tulon osuus on 20 prosenttia palkasta. Köyhän työttömän tilanne paranisi, jos toimeentulotukea myönnettäessä huomioon ottamatta voitaisiin jättää 20 prosentin sijasta esimerkiksi 50 prosenttiin palkasta. Tällöin työttömän käteen jäisi isompi osa väliaikaisista tienesteistä.

Työttömän pakkoa turvautua toimeentulotukeen vähentäisi myös, jos asumistuen tasoa nostettaisiin. Asumistuen nostaminen olisi edellisiä toimenpiteitä kalliimpi uudistus, mutta asumisen kalleuden vuoksi erittäin tärkeä.

Etenkin nuorisotyöttömyyden paheneminen suorastaan huutaa korjauksia työstä syrjäyttävään sosiaalilainsäädäntöön. Pelissä on oikeudenmukaisuus: meidän on autettava työttömiä saamaan jalkansa työelämän ovenväliin. Työttömille on luotava reittejä ulos työttömyydestä ja köyhyydestä.

Suojaosa toteuttaisi myös hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan ”sosiaaliturvan ja palkkatulojen yhteensovitusta tullaan parantamaan yöllisyysasteen nostamiseksi”. Harvalle pitkäaikaistyöttömälle tai vasta työmarkkinoille pyrkivälle nuorelle on tarjolla valmiiksi kokopäivätyötä ja jatkuvaa työsuhdetta. Siksikin pätkätyöt on tehtävä kannattaviksi.

On aika heittää hyvästit lama-ajan kyykyttävälle lainsäädännölle, sillä muuten ei työllisyysaste nouse eikä uudesta lamasta päästä yli. Edellisen laman aikana meillä vielä riitti työvoimaa, mutta kohta on pula työvoimasta - kaikki tarvitaan töihin. Eikä kyse ole vain syrjäyttävien rakenteiden purkamisesta, vaan myös siitä tärkeimmästä: yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden palauttamisesta sille hyvinvointivaltiossa kuuluvaan arvoonsa.

Tagit: köyhyys työmarkkinatuki työttömyys

Työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto on Vihreille työvoitto

Hallitus on saanut sovittua valtiontalouden veroratkaisuista tuleville vuosille. Erityisesti työmarkkinatuen tarveharkinnan poistuminen puolison tulojen osalta on loistava parannus. Uudistus astuu voimaan jo ensi vuoden alusta.

Työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto on ollut Vihreiden tavoitteena jo pitkään. Se oli myös Vihreiden vaatimuksena hallitusneuvotteluissa. Hallitusohjelmaan kirjattiinkin, että työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen selvitetään. Tarveharkinnan poisto on siis meille työvoitto.

Viime hallituskaudella SATA-komitea esitti työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopumista, mutta riittävää poliittista tahtotilaa ei silloin syntynyt. 

Vihreiden mielestä sosiaaliturvan tulee olla henkilökohtaista eikä se saa olla riippuvaista esimerkiksi puolison tuloista. Nyt työmarkkinatuen varassa olevan osalta tilanne parantuu, mutta parantamisen varaa vielä jää: aikuisten kotona asuvien nuorten osalta tarveharkinta säilyy. Samassa taloudessa asuvien vanhempien tulot siis vaikuttavat jatkossakin työmarkkinatuen määrään.

Sosiaaliturvajärjestelmää tulee siis myös jatkossa kehittää entistä henkilökohtaisempaan suuntaan. Järjestelmän tulee olla yksilöllinen niin, ettei kukaan täysi-ikäinen jää toisen tulojen varaan.

Tagit: työmarkkinatuki tarveharkinta

Työhön kannustaminen ei saa olla tekosyy luokkayhteiskunnalle

Eduskunnassa keskusteltiin eilen tuloeroista. Tämä keskustelu oli huomattavasti asiallisempi kuin välikysymyskeskustelu köyhyydestä viime vuonna. Silloin oppostio piti yllä keskustelua lähinnä siitä, missä isyyslomalla oleva Katainen vietää aikaansa, kun ei ole istunnossa. Kataisesta oli julkaistu lehdessä kuva, jossa hän piti yleisötilaisuutta After Ski -baaarissa Lapissa.

Kokoomus tarjosi lääkkeenä köyhyyteen lähinnä työtä. Kyllä työtä Suomessa riittää, hehkutti Katainen. Kuulemma puuttuu vain työn rahoittajia.

Huomautin Kataiselle, etteivät kaikki ole työmarkkinoilla eivätkä kaikki pysty elättämään itseään tai perhettään työllään. Siksi on tasattava tuloeroja myös verotuksella ja tehtävä tulonsiirtoja. On väärin puhua vain työstä keinona vähentää köyhyyttä. Ei työhön kannustaminen saa olla tekosyy luokkayhteiskunnan rakentamiselle.

Paras keino absoluuttisen köyhyyden vähentämiseen olisi perusturvan tasokorotus sekä työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto, mieluiten yhtaikaa toteutettuna. Perusturvan tasokorotus olisi välttämätön tulonsiirto kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, kun taas tarveharkinnan poisto helpottaisi työttömän mahdollisuutta parantaa itse toimeentuloaan.

Perusturvaa pitää korottaa, koska yhteiskunnassamme kaikkein heikoimmassa asemassa ovat ne, jotka ovat perusturvan varassa. Perusturvan ja vähimmäispäivärahojen varassa on niitä, jotka eivät pysty parantamaan tilannettaan menemällä työhön. Perusturva ei riitä elämiseen, ja siksi sen varassa oleva joutuu tukeutumaan toimeentulotukeen, joka alun alkaen on tarkoitettu viimesijaiseksi etuudeksi. Työttömän perusturva on myös jäänyt kohtuuttomasti jälkeen ansioturvasta.

Työmarkkinatuen tarveharkinta taas pitää poistaa kokonaan, koska on epäoikeudenmukaista ja työttömän kannalta  lannistavaa, että puolison tai vanhempien tulot alentavat samassa taloudessa asuvan työttömän työmarkkinatuea.

Hallitusohjelmassa sanotaan, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Olen tästä kyllä eri mieltä. Työ on parasta sosiaaliturvaa vain niille, jotka pystyvät menemään töihin. Sosiaaliturva on parasta sosiaaliturvaa niille, jotka syystä tai toisesta ovat jääneet työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Tagit: perusturva köyhyys työmarkkinatuki työttömyys tarveharkinta

Miksi lakien säätäminen voi joskus maistua niin pahalta

Osmo Soininvaara on tuonut kirjassaan Miksi asioista päättäminen on niin vaikeaa (Teos, 2010) ansiokkaasti esiin niitä ongelmia, joita Sata-komitean päätöksentekoon liittyi.

Rivikansanedustajan näkökulmasta Sata-komitean työskentelyyn liittyy eräs hankaluus, joka alkaa pikku hiljaa tulla esiin, mitä enemmän Sata-komitean esityksiä eduskunnassa käsitellään.

Lakeja valmistellaan nykyisin yhä useammin erilaisina paketteina. Tämän takia kansanedustajien voi olla vaikea hahmottaa paketin yksittäisiä osia erikseen. Osilla myös tehdään kauppaa keskenään.

Laki toimeentulotuen leikkaamisesta koulutuksesta kieltäytyvältä tai koulutuksen keskeyttävältä alle 25-vuotiaalta, jota eduskunnassa on tänä syksynä käsitelty, tuli kansanedustajien päätettäväksi osana Sata-pakettia. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenen näkökulmasta laki ja sen käsittelyprosessi on ollut tämän hallituskauden ikävin ja kummallisin.

Epäilemättä kaikki Sata-komitean osapuolet - hallitus, työnantaja, palkansaajajärjestöt - saivat komiteassa jotakin mieleistään läpi. Tämä ei valitettavasti takaa sitä, että kokonaisuus olisi joka kohdassa heikoimpien kannalta oikeudenmukainen. Tämän on Sata-komitean jäsen Heikki Hiilamo tuonut terävästi esiin. Laki toimeentulotuen leikkaamisesta alle 25-vuotiaalta nuorelta on Sata-komiteassa päätetyn lakipaketin heikoin kohta.

Lain puolustajia ei olekaan juuri julkisuudessa kuulunut sen jälkeen, kun asiantuntijat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kritisoivat esityksen. Kyseessä on kuitenkin Sata-komitean yksimielinen esitys. Sen mukaan toimeentulotuen perusosaa voitaisiin jatkossa leikata alle 25-vuotiaalta nuorelta, jos hän on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, ettei hän ole enää oikeutettu myöskään työttömyysetuuteen. Perusosaa voitaisiin alentaa enintään 20 prosenttia.

Näin toimitaan nytkin esimerkiksi Helsingissä ja useilla paikkakunnilla. Jo nykyisin toimeentuloa voidaan alentaa 20-40 prosenttia. Tällä hetkellä kunnittain vaihteleva käytäntö tuotiin siis lain tasolle.

Lakia käsiteltiin ensin perustuslakivaliokunnassa, joka oli yksimielisesti lain takana. Valiokunta katsoi, että vaikka toimeentulotuen leikkaaminen voi tuntua kohtuuttomalta, se voidaan silti hyväksyä, koska tarkoitus on hyvä:

"Valiokunta ei sinänsä pidä täysin asianmukaisena, että yhden etuuden epääminen aiheuttaa samalla toisen, tarkoitukseltaan erilaisen etuuden alentamisen varsinkin kun on kysymys viimesijaisesta toimeentulon turvasta. Sääntelyn tavoite, nuoren henkilön aktivoiminen työelämään ja yhteiskuntaan yleisemminkin, on kuitenkin perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä etenkin, kun otetaan huomioon perustuslain 18 §:n 2 momentti, joka koskee julkisen vallan velvollisuutta edistää työllisyyttä ja pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Lisäksi valiokunta korostaa toimeentulotukilain edellä mainitun 10 §:n 4 momentin merkitystä siltä kannalta, että se velvoittaa ehdotettua säännöstä sovellettaessa varmistamaan, ettei yksittäistapauksessa synny perustuslain 19 §:n 1 momentin vastaisia tilanteita (PeVL 31/1997 vp , s. 4/II). ".


Perustuslakivaliokunta ei siis kyseenalaistanut lain tarkoitusta. Toiseksi PeV uskoi, että kunnissa tullaan ensin kartoittamaan nuoren kokonaistilanne - siis syy koulutuksesta kieltäytymiseen - jolloin nuoren kannalta "kohtuutonta" tilannetta ei pääse syntymään, koska nuorelle voidaan antaa hänen tarvitsemansa tuki - oli kyse sitten vakituisesta asunnosta, päihdehoidosta, tai esimerkiksi terapiasta.

Perustuslakivaliokunnassa myös oppositio oli yksimielisesti lakiesityksen takana. Kritiikki lakia vastaan nousi esiin vasta sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa. 

Lakiin sisältyy kaksi momenttia, josta ensimmäinen on parannus nykytilaan. Momentilla korotetaan nykyinen toimeentulolain mukainen 150 euron etuoikeutettu tulo 200 euroon. Tämä pykälä on erittäin hyvä toimeentulotuella elämään joutuvan näkökulmasta. Toinen pykälä, toimeentulotuen leikkaaminen, on kuitenkin epäonnistunut.

Sata-komitea perustelee esitystä sillä, että huolimatta siitä, että nuorelta on evätty työmarkkinatuki, hän on kuitenkin edelleen voinut saada toimeentulotukea. Tätä Sata-komitea pitää epätarkoituksenmukaisena, sillä työttömyysturvan leikkaamisen ”kannustusvaikutus” ei toteudu, jos nuori kuitenkin voi saada toimeentulotukea.

Miksi esitys ei kuitenkaan ole oikeudenmukainen? Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen puheenjohtajana tunnen erittäin hyvin sen joukon, jota tämä lakiesitys koskee. Kokemukset etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta ovat osoittaneet, että koulutuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ovat useimmiten oire nuoren vaikeasta elämäntilanteesta.

Ehdotin siksi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ministeri Risikolle, että lakia muutettaisiin siten, että ennen kuin toimeentuloa voidaan leikata, tulee nuorelle tarjota apua ja ratkaisumahdollisuuksia hänen tilanteeseensa. Työpajalla voitaisiin selvittää ne syyt, jotka ovat aiheuttaneet koulutuksesta kieltäytymisen tai sen keskeyttämisen. Työpajalla nuorelle voidaan myös tehdä henkilökohtainen palvelusuunnitelma, joka edistää hänen eteenpäin pääsemisen mahdollisuuksiaan. Risikko torjui tämän ehdotuksen.

Lakiesitys on nurinkurinen, sillä siinä esitetään, että suunnitelma nuoren tarvitsemista toimenpiteistä tehdään vasta toimeentulotuen leikkaamisen yhteydessä. Suunnitelma laadittaisiin yhteistyössä nuoren ja työvoimaviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa. Jos nuori kieltäytyisi työpajapaikasta ja muista palveluista, voitaisiin harkita toimeentulotuen leikkaamista. Jos toimeentulotuki leikataan ensin, miksi nuori olisi enää motivoitunut tulemaan työpajalle?

Esitys olisi jotenkin hyväksyttävissä, jos nuoren henkilökohtainen palvelusuunnitelma tehtäisiin heti kun toimeentulotien leikkuri uhkaa kohdistua nuoreen, ja ehtona sille ettei tukea leikata, olisi nuoren osallistuminen esimerkiksi työpajatoimintaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa esitettiin myös epäilys siitä, kuka kokonaisharkinnan kunnissa tekisi ennen toimeentulotuen leikkaamista. Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole siihen resursseja eikä valmiuksia. Sosiaalivirkailijoille on esimerkiksi Helsingissä puolen vuoden jono. On pelko siitä, että toimeentulotuen perusosan leikkaamisesta tulee automaattinen toimenpide eikä kokonaisharkintaa pystytä aina tekemään.

Voi todeta myös, että työttömyysturvalain ja toimeentulotukilain lähtökohdat ovat erilaisia. Työttömyysturvalain tarkoituksena on turvata työttömän henkilön mahdollisuudet hakea työtä, kun taas toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka avulla turvataan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Lain kohteena ovat erittäin vaikeassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. On epäuskottavaa, että nämä nuoret kokevat toimeentulotuen leikkaamisen kannustavana. Päinvastoin, he saattavat kokea toimeentulotuen leikkaamisen jälleen yhtenä epäonnistumisena sekä rangaistuksena yhteiskunnan taholta, mitä se tietysti onkin. Pakotteet eivät kuitenkaan voi toimia, jos nuorella ei ole riittäviä voimavaroja päästä eteenpäin elämäntilanteestaan. Tämä lakiesitys kohdistuu kipeimmin sellaisiin nuoriin, jotka tarvitsisivat pikemminkin yhteiskunnalta vahvaa tukea ja apua päästäkseen eteenpäin.

Ehdotin ministeri Risikolle myös, että hän jättäisi esityksen ns. lepäämään. Perustelin esitystäni sillä, että TEM:ssä on paraikaa tekeillä selvitys ns. pakkohaun kieltäytyä vaikutuksista nuoren kannalta. Pakkohaku tarkoittaa sitä, että nuorelta voidaan evätä oikeus työmarkkinatukeen, ellei hän hae yhteishaussa mitään koulutuspaikkaa. Pakkohaku on ongelmallinen monesta syystä, mm. siksi, että se ohjaa nuoria työmarkkinatuen menettämisen pelossa hakemaan koulutuspaikkoja, joita he todellisuudessa eivät halua. Moni keskeyttää koulutuksen tai jää aloituspaikkojen riittämättömyyden takia kokonaan ilman koulutuspaikkaa. Valitettavasti ministeri Risikko torjui tämänkin ehdotuksen.

En voinut äänestää lain puolesta. Toisaalta, koska ensimmäinen pykälä - etuooikeutetun tulon korottaminen - oli mielestäni hyvä enkä missään tapauksessa olisi halunnut sitä vastustaa, en voinut painaa punaistakaan nappia. Valitsin siksi äänestämättä jättämisen.

Olen ollut tästä lakiprosessista erittäin masentunut. Kolmikantaisessa politiikassa on monta kokkia hämmentämässä, ja monet ovat jo ehtineet häipyä, kun soppaa aletaan maistella, ja liemi todetaan kitkeräksi. Epäreilua on se, että usein pahanmakuisimman sakan saavat osakseen yhteiskunnan heikoimmat ja köyhimmät. Milloin pienipalkkaiset naiset, milloin pätkätyöntekijät, milloin syrjäytyneet.

Lainsäätäjä voi kuitenkin lohduttautua sillä, että lakeja voidaan muuttaa. Myös oikeudenmukaiseen suuntaan. Paraikaa on tekeillä selvitys pakkohaun vaikutuksesta syrjäytymiseen. Kun selvitys valmistuu, pitää palata myös tähän toimeentulotukea leikkaavaan lakiin. Ei ole oikein sekään, että työmarkkinatuen voi menettää siksi, ettei ole osallistunut yhteishakuun. Epäonnistuneet lait voi aina korjata.

Sanoin lain lähetekeskustelussa myös, että ministeri Risikon pitäisi lähettää kuntiin ohjekirje, ettei toimeentulotukea saa missään tapauksessa leikata automaattisesti, vaan lain perusteluosaan kirjatusta kokonaisharkinnasta on oikeasti pidettävä kiinni. Tämä toteuttaisi myös ensi vuonna voimaan astuvan nuorisolain henkeä, joka velvoittaa viranomaiset toimimaan moniammatillisesti yhteistyössä hallintokuntien yli nuoren hyväksi, jottei yksikään nuori putoa palveluiden väliin.

Tagit: Nuoret koulutus toimeentulotuki työmarkkinatuki

Tutkijan sosiaali- ja työttömyysturva kohenemassa

01.09.2007

Arkadianmäen kuulumisia:

Tutkijan sosiaali- ja työttömyysturva kohenemassa

Uudessa hallitusohjelmassa luvataan tutkijoille kaksi konkreettista asiaa: tieteentekijöille nykyistä parempi työttömyysturva sekä apurahatutkijoille eläke-, sairausvakuutus-, työtapaturma- ja työttömyysturva. Työttömyysturvan osalta ensimmäiset muutokset toteutetaan tämän vuoden puolella. Apurahansaajien sosiaaliturva taas astuu voimaan vuoden 2009 alusta.

Työministeriö antoi jo keväällä 2007 selvitysmiehelleen tehtäväksi laatia ehdotuksensa apurahansaajien työttömyysturvan parantamisesta. Lainsäädäntöneuvos Pasi Järvisen raportti julkaistiin heti syksyn alussa, neljäntenä syyskuuta. Vaikka työministeriön raportti on vielä julkistamisensa jälkeenkin lähdössä uudelle kommenttikierrokselle, se sisältää jo nyt varsin hyviä ehdotuksia tieteentekijöiden työttömyysturvan parantamiseksi. Raporttiin sisältyy ajatus apurahansaajan rinnastamisesta työttömyystilanteessa palkansaajaan, mikä vastaa Tieteentekijöidenliiton vaatimusta. Olemme esittäneet, että apurahan tai muun rahoituksen päätyttyä tutkijan tulisi olla samalla tavoin oikeutettu työttömyysetuuteen kuin kenen tahansa palkansaajan. Kannatamme myös lämpimästi selvitysmiehen esitystä, että työvoimatoimistoihin luotaisiin apurahansaajien asioihin perehtyneiden työvoimaneuvojien verkosto. Tällä hetkellä työvoimaviranomaisten päätökset ovat apurahatutkijoiden työttömyysetuuksien osalta vaikeasti ennakoitavissa ja vaihtelevat työvoimatoimistosta toiseen. Asiantuntemuksen lisäämisellä pyritään lisäämään päätösten oikeudenmukaisuutta ja tutkijoiden tasapuolista kohtelua asuinpaikasta riippumatta. Työministeriön tarkoituksena on toteuttaa siantuntijaverkoston luominen ja työvoimahallinnon uudelleenohjeistus viipymättä - minkä otaksun tarkoittavan tätä kalenterivuotta.

Työministeriön tarkoituksena on myös lieventää tutkijoiden työttömyysturvan saamisedellytyksiä. Tieteellisen työn tulkitsemista keskeytyneeksi, päättyneeksi tai sivutoimiseksi helpotetaan. Työttömyysturvan myöntämisessä on tarkoitus siirtyä jälkikäteisharkintaan, mikä tarkoittaisi työttömyysetuuden saamista ilman karenssia ja valituskierrettä. Joissain tapauksissa jälkikäteisharkinta voisi johtaa takaisinperintään, mutta olisi joka tapauksessa tutkijan kannalta oikeudenmukaisempi menettely kuin nykyinen käytäntö. Nyt tieteentekijälle on langetettu vastuu sen todistamisesta, onko hän työmarkkinoiden käytettävissä vai ei. Työttömän omaan sanaan ei välttämättä uskota, vaan työvoimaviranomainen voi jättää tutkijan vaille työttömyyskorvausta vaikka tämä vakuuttaisi olevansa tosiasiallisesti ilman rahoitusta ja siis työmarkkinoiden käytettävissä.

Tieteentekijöiden tasapuolisen kohtelun parantaminen ei edellytä budjettitoimenpiteitä, ainoastaan selvitysmies Järvisen raportin pientä viilausta ja työministeriöltä halua viedä ripeästi edennyt hanke viipymättä käytännön toteutukseen saakka. Apurahansaajien sosiaaliturvan parantaminen edellyttää sen sijaan poliittista yhteisymmärrystä siitä, minkä mallin mukaan apurahansaajien sosiaaliturva maksetaan, ja miten kulut jakautuvat valtion, säätiöiden ja apurahansaajan kesken. Tieteentekijöiden liiton vaatimus on ollut, ettei sosiaaliturvan toteuttaminen saa pienentää tutkijan käteen jäävää apurahaa. Tämän toteuttaminen edellyttää budjettipäätöksiä ja siten halukkuutta lunastaa hallitusohjelman lupaus tutkijanuran houkuttelevuuden lisäämisestä. Tämän lupauksen toteutumista tulemme Tieteentekijöiden liiton sosiaaliturvatyöryhmässä tarkasti seuraamaan. Ja itse tietysti teen Arkadianmäellä kaikkeni, että kehtaisi taas jäsenlehdessä jotakin raportoida.

Outi Alanko-Kahiluoto (FT)
- kansanedustaja
- HYT:n hallituksen jäsen
- TTL:n sosiaaliturvatyöryhmän jäsen
outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi

Tagit: Sosiaaliturva Apurahansaajat Yliopistot työmarkkinatuki tutkimus tutkijat tieteentekijät työttömyysetuus
Tilaa syöte RSS - työmarkkinatuki